Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18193
Title: Bursa orijinli atlarda saptanan parazitler
Other Titles: Parasites obtained from horses of Bursa
Authors: Demirel, Mürsel
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Tınar, Recep
Coşkun, Şevki
Aydın, Levent
Çırak, Veli
Keywords: At
Bursa
Türkiye
Gasterophilus
Helmint
Horse
Helminth
Gasterophilus
Turkey
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tınar, R. vd. (1994). "Bursa orijinli atlarda saptanan parazitler". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1-2-3), 11-16.
Abstract: Bursa yöresinden temin edilen 5 atta 12 cinse bağlı 28 tür parazit bulunmuştur. Strongylidae türleri ve Parascaris equorum ile enfekte oldukları bilinen bu atların otopsi veya tedavi sonrası dışkı muayenelerinde tamamının L4 Oxyuris equi, 3 tanesinin Gasterophilus türleri (G. haemorrhoidalis, G. intestinalis, G. nasalis, G. pecorum) 2 tanesinin ergin ve L3-L4 dönemleri olmak üzere Habronema musca (Akciğerler ve Midede) ve 1 tanesinin Anoplocephala perfoliata ve Dicrocoelium dendriticum ile enfekte oldukları gözlenmiştir. Strongylidae türlerinden Türkiye'de varlığı bilinen Strongylus edentatus, S. vulgaris, Cyathostomum catinatum, C. pateratum, Cylicocyclus insigne, C. leptostomus, C. nassatus, C. radiatus, Cylicostephanus longibursatus, Gyalocephalus capitatus ve Triodonthophorus serratus 'a ilave olarak Cyathostomum labratum, Cylicocyclus asworthi, C. brevicapsulatus, C. elongatus, Cylicostephanus bidentatus, C. minutus, Triodonthophorus nipponicus ve T. tenuicollis ülkemiz atlarında ilk kez saptanmıştır. C. longibursatus'un dominant strongylid tür olduğu, bunu C. radiatus ve C. catinatum'un izlediği belirlenmiştir. Atlarda bulunan parazit sayısı 573 ile 15899 arasında değişmiş, toplam parazit popülasyonu içerisinde dişilerin erkeklere oranla (1:2.14) daha fazla oldukları tespit edilmiştir.
A total of 28 species belonging to 12 genus were obtained from 5 horses in Bursa. At the necropcies of fecal examinations after treatment of the horses, which are previously known to be infected with both Strongylidae spp. and Parascaris equorum, the horses were also found to be infected with L4 Oxyuris equi (5 out of 5), Gasterophilus spp. (3 out of 5) (G. haemorrhoidalis, G. intestinalis, G. nasalis, G. pecorum), mature and L3-L4 Habronema musca (both in stomach and lungs) (2 out of 5) and with Anoplocephala perfoliata and Dicrocoelium dendriticum (1 out of 5). In addition to Strongylus edentatus, S. vulgaris, Cyathostomum catinatum, C. pateratum, Cylicocyclus insigne, C. leptostomus, C. nassatus, C. radiatus, Cylicostephanus longibursatus, Gyalocephalus capitatus and Triodonthophorus serratus which have been found previously in Turkey. Cyathostomum labratum, Cylicocyclus ashworthi, C. brevicapsulatus, C. elongatus, Cylicostephanus bidentatus, C. minutus, Triodonthophorus nipponicus and T. tenuicollis were found for the first time in horses in Turkey. C. longibursatus was found to be widely distributed strongylid species and followed by C. radiatus and C. catinatum. Worm burdens varied from 573 to 15899 and showed a male: Female ratio as 1:2.14.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18193
Appears in Collections:1994 Cilt 13 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_3.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons