Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18163
Title: İthal kökenli koyunlarda kızgınlığın uyarılması ve sun'i tohumlama üzerinde bir araştırma
Other Titles: An investigation on estrus induction and artificial insemination of imported ewes
Authors: Deligözoğlu, Fazıl
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim Dalı.
Gökçen, Hazım
Tümen, Hüseyin
Soylu, M. Kemal
Doğan, İbrahim
Bilgin, Binnur
Keywords: Sheep breed
Koyun ırkı
Estrus induction
Kızgınlık indüksiyonu
Progestagen
Artificial insem
Yapay insem
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökçen, H. vd. (1992). ''İthal kökenli koyunlarda kızgınlığın uyarılması ve sun'i tohumlama üzerinde bir araştırma''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(3), 143-148.
Abstract: Bu çalışmada, progestagenler kullanılarak yapılan kızgınlık senkronizasyonu ile koyun ırkları arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı araştırıldı. Bu amaçla 26 Hampshire, 33 Dorset ve 26 Siyah Baş Alman koyunu, her biri 30 mg. Cranolone içeren süngerler 12 gün süreyle intravaginal olarak uygulandı. Süngerlerin geri alınması sırasında her koyuna 500 lU PMSG enjeksiyonu yapıldı. Kızgınlık gösteren koyunlar arama koçlarıyla saptandı ve ilki kızgınlığın başında, diğeri ise ilkinden 8-10 saat sonra olacak şekilde 0.1 cm3 taze sperma ile servikal olarak tohumlandı. Üç ırk için kızgınlık gösterme oranı sırasıyla % 96.15, 93.93 ve 100.00; gebelik oranları ise % 80.00, 51.61 ve 30.76 olarak bulundu.
In this study, it is investigated whether there is a relationship between estrus synchronization, applied by using progestogens, and sheep breeds. For this purpose, 26 Hampshire, 33 Dorset and 26 Black Head Gennan ewes were given intravaginal sponges which contain 30 mg. Cronolone for 12 days. On the withdrawal day 500 lU PMSG was injected. Estnıs was observed by adding teaser rams into the herd. Ewes were inseminated twice with 0.1 cm 3 fresh semen cervically; first was onset of the estrus and the second 8-10 hours after the first insemination. In three breeds the percentage of ewes showing estus after treatment was 96.15, 93.93, 100.00 % and conception rate was 80.00, 51.61, 30.76 % respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18163
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_18.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons