Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18161
Title: Koyunlarda östrus sinkronizasyonu ve sun'i tohumlama saha çalışmaları III
Other Titles: Field trials of estrus synchronization and artificial insemination on sheep. III
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim Dalı.
Gökçen, Hazım
Tümen, Hüseyin
Soylu, M. Kemal
Keywords: Estrus
Kızgınlık
Induction
İndüksiyon
Non-breeding season
Üremeyen sezon
Ewe
Koyun
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökçen, H. vd. (1992). ''Koyunlarda östrus sinkronizasyonu ve sun'i tohumlama saha çalışmaları III''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(3), 129-134.
Abstract: Araştırmada materyal olarak üç ayrı sürü halinde 60 koyun kullanıldı. Koyunlara 13 gün süre ile Cronolone içeren vaginal sünger uygulandı. Süngerler çıkarıldığında 500 lU PMSG enjekte edildi. I, 2 ve 3 nolu sürülerde östrus gösterenlerin oranı % I00, 83 ve 90 bulundu. Koyunlar, doğal aşım yaptırılarak tohumlandı. I ve 2 nolu sürülerde doğum oranı % 87.5 ve 30.0 olarak saptandı. 3 nolu sürü ise satıldığı için döl verimi tespit edilemedi.
In this study 60 ewes from three herds were used as the material. Ewes were given Cronolone containing vaginal sponges for 13 days. On the withdrawal day ewes were injected with 500 lU PMSG. For three herds the rate of ewes showing estnıs was 100, 83 and 90 % respectively. Ewes were mated naturally. Conception rate of first and second herd was 87.5 and 30.0 % respectively. Fertility rate of the third herd could not be determined since the herd were sold.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18161
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_16.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons