Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18117
Başlık: Farklı sulandırıcılarla sulandırılan koç ejakülatlarında değişik katkı maddelerinin spermatolojik özellikler ve canlı kalma süresi üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: Effects of various additives on the spermatological properties and survival time of ram ejaculates diluted with different diluents
Yazarlar: Ilgaz, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gökçen, Hazım
Soylu, M.Kemal
Tümen, Hüseyin
Anahtar kelimeler: Koç menisi
Seyrelticiler
Katkı maddeleri
Spermatolojik özellikler
Hayatta kalma süresi
Ram semen
Diluents
Additives
Spermatological properties
Survival time
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gökçen, H. vd. (1990). “Farklı sulandırıcılarla sulandırılan koç ejakülatlarında değişik katkı maddelerinin spermatolojik özellikler ve canlı kalma süresi üzerine etkileri”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 155-161.
Özet: Bu çalışmada 4 ayrı sulandırıcı ile sulandırılan koç ejakülatlarına ilave edilen katkı maddelerinin kimi spermatolojik özelliklere etkileri araştırıldı. Koçtan sun'i vajenle alınan ejakülatlar, Glukoz-fosfat, Tris, Sodyum sitrat ve Süt tozu sulandırıcıları ile sulandırıldıktan sonra split sarnple yöntemine göre 4 eşit parçaya bölündü. Her bölüme belirli miktarlarda sığır sebum albumini prostaglandin F2α ve vitamin-E katılıp, sulandırılmış spermanın ısısı 5°C’ye düşürüldü. Her ejakülat bölümünde 12 saat aralıklarla motilite, ölü spermatozoon ve anormal spermatozoon oranları saptandı. Sonuçta prostaglandin F2α katılan ejakülat bölümlerinde, anılan spermatolojik özellikler bakımından en iyi sonuçların alındığı gözlendi.
In this study, the effects of some additives on the diluted ram ejaculates were investigated. The ejaculates, collected by means of artificial vagina, were diluted with Glucose-phosphate, Tris, Sodium citrat and milk powder and then divided into 4 equal parts by the split sarnple method. Certain amounts of bovine serum albumine, prostaglandin F2α and vitamin-E were added into each pan of ejaculates and cooled to 5°C. On each part of ejaculates, the motility and the rate of dead and abnormal spermatozoa were determined by 12 hours intervals. In conclusion, it was observed that the prostaglandin F2α added ejaculate samples show the best spermatological properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18117
Koleksiyonlarda Görünür:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_9_1_21.pdf1.68 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons