Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18080
Başlık: Koyunlarda farklı zamanlarda uygulanan gonadotropin salgılayıcı hormon'un (GnRH) döl verimine etkisi üzerinde bir araştırma
Diğer Başlıklar: An investigation on the effect of gonadotropin releasiog hormone (GnRH), applied different times, on the fertility of ewes
Yazarlar: Deligözoğlu, Fazıl
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Dalı.
Soylu, M. Kemal
Gökçen, Hazım
Tümen, Hüseyin
Doğan, İhrahim
Bilgin, Binnur
Anahtar kelimeler: Koyun
Gonadotropin salgılayıcı hormon(GnRH)
Döl verimi
GnRH
Fertility
Ewes
Synchronization
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Soylu, M. K. vd. (1993). "Koyunlarda farklı zamanlarda uygulanan gonadotropin salgılayıcı hormon'un (GnRH) döl verimine etkisi üzerinde bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 81-88.
Özet: Bu araştırmada koyunlarda GnRH'nın (Gonadotropin salgılayıcı hormon) döl verimine etkisi incelendi. 30 koyuna 12 gün ara ile 7,5 mg Luprostiol (PGF2a) enjekte edildi. Koyunların hepsi östrus gösterdi ve tohuml andı. Tohumlama sırasında 3 gruba ayrılan koyunlara, tohumlamadan 6 saat önce (Gr: 1), tohumlama sırasında (Gr: 2) ve tohumlamadan 6 saat sonra (Gr: 3) 25 mcg Gonadorelin (GnRH) enjekte edildi. Koyunların tohumlanmasında 0.25 cm3'te 200x10 6 motil spermatozoon bulunacak biçimde Glikoz-Fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan taze sperma kullanıldı. 40 gün içinde geri dönmeyenler belirlendi ve gebelik oranı 3 grupta sırasıyla % 80, 30, 70 olarak bulundu.
In this investigation, the effects of GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) on the fertility of ewes were studied. Thirty ewes were treated with 7.5 mg Luprostiol (PGF 2a) twice at twelve days intervals. All ewes showed oestrus and divided into three groups. The first, the second and the third groups were treated with 25 mcg Gonadorelin, 6 hours before (Gr: 1), during (Gr: 2) and six hours after (Gr: 3) the inseminations respectively. Fresh semen, diluted with Glucose-Phosphate diluent (200x10 6 motile spermatozoa/0.25 cm3), was used for inseminations. Ewes were inseminated cervically. Ewes not shown oestrus signs fourty days after inseminations were recorded and the conception rates were found as % 80, 30 and 70 for three groups respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18080
Koleksiyonlarda Görünür:1993 Cilt 12 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_1_11.pdf1.85 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons