Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18080
Title: Koyunlarda farklı zamanlarda uygulanan gonadotropin salgılayıcı hormon'un (GnRH) döl verimine etkisi üzerinde bir araştırma
Other Titles: An investigation on the effect of gonadotropin releasiog hormone (GnRH), applied different times, on the fertility of ewes
Authors: Deligözoğlu, Fazıl
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Dalı.
Soylu, M. Kemal
Gökçen, Hazım
Tümen, Hüseyin
Doğan, İhrahim
Bilgin, Binnur
Keywords: Koyun
Gonadotropin salgılayıcı hormon(GnRH)
Döl verimi
GnRH
Fertility
Ewes
Synchronization
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soylu, M. K. vd. (1993). "Koyunlarda farklı zamanlarda uygulanan gonadotropin salgılayıcı hormon'un (GnRH) döl verimine etkisi üzerinde bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 81-88.
Abstract: Bu araştırmada koyunlarda GnRH'nın (Gonadotropin salgılayıcı hormon) döl verimine etkisi incelendi. 30 koyuna 12 gün ara ile 7,5 mg Luprostiol (PGF2a) enjekte edildi. Koyunların hepsi östrus gösterdi ve tohuml andı. Tohumlama sırasında 3 gruba ayrılan koyunlara, tohumlamadan 6 saat önce (Gr: 1), tohumlama sırasında (Gr: 2) ve tohumlamadan 6 saat sonra (Gr: 3) 25 mcg Gonadorelin (GnRH) enjekte edildi. Koyunların tohumlanmasında 0.25 cm3'te 200x10 6 motil spermatozoon bulunacak biçimde Glikoz-Fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan taze sperma kullanıldı. 40 gün içinde geri dönmeyenler belirlendi ve gebelik oranı 3 grupta sırasıyla % 80, 30, 70 olarak bulundu.
In this investigation, the effects of GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) on the fertility of ewes were studied. Thirty ewes were treated with 7.5 mg Luprostiol (PGF 2a) twice at twelve days intervals. All ewes showed oestrus and divided into three groups. The first, the second and the third groups were treated with 25 mcg Gonadorelin, 6 hours before (Gr: 1), during (Gr: 2) and six hours after (Gr: 3) the inseminations respectively. Fresh semen, diluted with Glucose-Phosphate diluent (200x10 6 motile spermatozoa/0.25 cm3), was used for inseminations. Ewes were inseminated cervically. Ewes not shown oestrus signs fourty days after inseminations were recorded and the conception rates were found as % 80, 30 and 70 for three groups respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18080
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_11.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons