Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18070
Title: Köpeklerde deneysel olarak oluşturulan septik şokun dobutamin ile sağaltımında elektrokardiografik değerlendirmeler
Other Titles: Evaluations of electrocardiografphy in treatment with dobutamine in dogs with experimentally lnduced septic shock
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Yılmaz, Zeki
Batmaz, Hasan
Şentürk, Sezgin
Keywords: Köpek
Septik şok
Dobutamin
EKG
Septic shock
Dog
Dobutamine
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Z. vd. (1997). ''Köpeklerde deneysel olarak oluşturulan septik şokun dobutamin ile sağaltımında elektrokardiografik değerlendirmeler''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(1-2-3), 29-37.
Abstract: Bu araştırmada septik şoklu köpeklerin dobutamin ile sağaltımında meydana gelen değişikliklerin Elektrokardiyografi (EKG) 'de gözlenmesi amaçlandı. Deneysel olarak septik şok oluşturmak için 12 köpeğin her birine intravenöz yolla 5x109 adet/kg'a E. coli verildi. Ortalama bir saat içinde klinik ve hematolojik olarak septik şok kriterleri saptandı. Şok anındaki EKG'lerde R amplitüdünde azalma, ST segmentinde çökme gözlendi. Sağaltım aşamasında I. gruba (n = 6) yalnız antibiyotik ve sıvı verilirken, II. gruba (n = 6) bu sağaltıma ilave olarak dobutamin (10 mcglkgldk., i.v.) uygulandı. Sağaltım dan sonraki 1. ve 4.saat muayenelerinde II. gruptaki kalp frekansı, solunum sayısı, kaplar dolma süresi ve periferal nabız kalitesinin I. gruba göre daha iyi olduğu belirlenirken, bu durumun EKG'de R amplütünde artma ile izlenebileceği gözlendi. Beş günlük süreçte I. grupta üç köpek ölürken, II. grupta hiç ölüm olmaması antibiyotik ve sıvı uygulamasına ilave olarak kullanılan dobutaminin hayatta kalma oranını artırabileceğini göstermiştir.
In this study, it was aimed to evaluate the changes in ECG during the treatment with dobutamine of dogs with septic shock. E. coli was given via intravenous route at the dose of 5xl 09 E. coli/kg to each dog (12 dogs) to experimentally induced septic shock. Clinically and haematological eritertes of septic shock were determined within one hour. In the ECG decreased R amplütüd and depressed ST segment were observed during septic shock. In the treatment while only antibiotic and fluid therapy were performed to the st group (n = 6), dobutamine (10 mcg kg minute, i. v.) was given to II and group (n = 6) additionally. It was seen that while heart rate, respiratory rate, capillary refilling time and peripheral pulsation quality in ll and group were better than I st group in the elinical exaıninahon at the I. and 4. hours of treatment, this may be monitored by increased R amplütüd in ECG examination. It was concluded that when dobutamine is combined with an abiotic and fluid, this therapy may increase the survival rate, while three dogs died in group, there was no deaths in the group II during five days.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18070
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1997 Cilt 16 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_4.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons