Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18069
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-22T13:15:02Z-
dc.date.available2021-03-22T13:15:02Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationBatmaz, H. vd. (1997). ''İki Alman çoban köpeğin de dilate cardiomyopathy''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(1-2-3), 17-28.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18069-
dc.description.abstractKarın boşluğunda sıvı birikimi, egzersiz intoleransı, solunum güçlüğü, taşikardi ve iştah azalması şikayeti ile getirilen 2 yaşlı dişi ve 5 yaşlı erkek, iki Alman Çoban köpeğine klinik, elektrokardiyografi, radyolojik ve patolojik muayeneler sonucu canine dilated cardiomyopathy (DCM) tanısı konuldu. EKG bulgularında her iki olguda atriyal fibrilasyon, sol ventriküler hipertrofi ve ventriküler dilatasyon belirlenirken, ·ikinci olguda biventriküler hipertrofi saptandı. Her ih olgunun thoraks radyografilerinde kardiyomegali gözlendi. Peritoneal sıvı örnekleri transudat karakterdeydi. Her iki olgunun sağa/tımında digoksin (0.022 mg/kg, günde iki kez), furosemid (4 mg/kg, günde iki kez) ve enalapril (0.5 mg/kg) kullanıldı. İkinci olgu sağaltımın 2. gününde ölürken, birinci olgu 2.5 ay yaşadı. İkinci olgunun otopsisinde DCM ve konjestif kalp yetmezliği bulgularına rastlandı. Sonuç olarak, DCM olgularının tanısında klinik, elektrokardiyografi, radyolojik, patolojik bulguların önemli olduğu ve kardiyotonik, diüretik ve ACE inhibitörü sağaltımı ile hastaların yaşam sürelerinin uzatılabileceği bir kez daha gözlenditr_TR
dc.description.abstractIn the two German Shepherd, 2 years old-female, 5 years old male, referred with history of abdominal distention, exercise intolerance. dyspnea, tachycardia, diagnosis of canine dilated cardiomyopathy (DCM) was made as a result of clinical, electrocardiographic, radiological and pathological examinations. Electrocardiographic examinations showed atrial fibrillation, left ventricular hypertrophy and ventricular dilatation in both cases and biventricular hypertrophy in the second case. Thorax radiography revealed cardiomegaly in both cases. Peritoneal fluid specimens were transudaıe. Both cases were treated with digoxin (0.022 mg/kg, b.i.d.), furosemide (4 mg/kg, b.i.d.) and enalapril (0.5 mg/kg). Second case died on the second day of therapy. The first case lived for 2. 5 month. The necropsy of the II. case revealed DCM and congestive heart failure findings. As a conclusion the importance of clinical, electrocardiographic, radiological and pathological findings in the diagnosis of DCM and the survival time of dogs can be prolonged by diüretic, cardiotonic and ACE inhibitör therapy was once more realized.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectCanine dilated cardiomyopathyen_US
dc.subjectKöpeklerde dilate kardiyomiyopatitr_TR
dc.subjectSıvı birikimitr_TR
dc.subjectFluid accumulationen_US
dc.subjectSolunum güçlüğütr_TR
dc.subjectDifficulty breathingen_US
dc.titleİki Alman çoban köpeğin de dilate cardiomyopathytr_TR
dc.title.alternativeCanine dilated cardiomyopathy in two German shepherden_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage17tr_TR
dc.identifier.endpage28tr_TR
dc.identifier.volume16tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorBatmaz, Hasan-
dc.contributor.buuauthorKennerman, Engin-
dc.contributor.buuauthorYılmaz, Zeki-
dc.contributor.buuauthorÖzbilgin, Selda-
dc.contributor.buuauthorKırkpınar, Arzu-
Appears in Collections:1997 Cilt 16 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_3.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons