Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18069
Title: İki Alman çoban köpeğin de dilate cardiomyopathy
Other Titles: Canine dilated cardiomyopathy in two German shepherd
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Batmaz, Hasan
Kennerman, Engin
Yılmaz, Zeki
Özbilgin, Selda
Kırkpınar, Arzu
Keywords: Canine dilated cardiomyopathy
Köpeklerde dilate kardiyomiyopati
Sıvı birikimi
Fluid accumulation
Solunum güçlüğü
Difficulty breathing
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Batmaz, H. vd. (1997). ''İki Alman çoban köpeğin de dilate cardiomyopathy''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(1-2-3), 17-28.
Abstract: Karın boşluğunda sıvı birikimi, egzersiz intoleransı, solunum güçlüğü, taşikardi ve iştah azalması şikayeti ile getirilen 2 yaşlı dişi ve 5 yaşlı erkek, iki Alman Çoban köpeğine klinik, elektrokardiyografi, radyolojik ve patolojik muayeneler sonucu canine dilated cardiomyopathy (DCM) tanısı konuldu. EKG bulgularında her iki olguda atriyal fibrilasyon, sol ventriküler hipertrofi ve ventriküler dilatasyon belirlenirken, ·ikinci olguda biventriküler hipertrofi saptandı. Her ih olgunun thoraks radyografilerinde kardiyomegali gözlendi. Peritoneal sıvı örnekleri transudat karakterdeydi. Her iki olgunun sağa/tımında digoksin (0.022 mg/kg, günde iki kez), furosemid (4 mg/kg, günde iki kez) ve enalapril (0.5 mg/kg) kullanıldı. İkinci olgu sağaltımın 2. gününde ölürken, birinci olgu 2.5 ay yaşadı. İkinci olgunun otopsisinde DCM ve konjestif kalp yetmezliği bulgularına rastlandı. Sonuç olarak, DCM olgularının tanısında klinik, elektrokardiyografi, radyolojik, patolojik bulguların önemli olduğu ve kardiyotonik, diüretik ve ACE inhibitörü sağaltımı ile hastaların yaşam sürelerinin uzatılabileceği bir kez daha gözlendi
In the two German Shepherd, 2 years old-female, 5 years old male, referred with history of abdominal distention, exercise intolerance. dyspnea, tachycardia, diagnosis of canine dilated cardiomyopathy (DCM) was made as a result of clinical, electrocardiographic, radiological and pathological examinations. Electrocardiographic examinations showed atrial fibrillation, left ventricular hypertrophy and ventricular dilatation in both cases and biventricular hypertrophy in the second case. Thorax radiography revealed cardiomegaly in both cases. Peritoneal fluid specimens were transudaıe. Both cases were treated with digoxin (0.022 mg/kg, b.i.d.), furosemide (4 mg/kg, b.i.d.) and enalapril (0.5 mg/kg). Second case died on the second day of therapy. The first case lived for 2. 5 month. The necropsy of the II. case revealed DCM and congestive heart failure findings. As a conclusion the importance of clinical, electrocardiographic, radiological and pathological findings in the diagnosis of DCM and the survival time of dogs can be prolonged by diüretic, cardiotonic and ACE inhibitör therapy was once more realized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18069
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1997 Cilt 16 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_3.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons