Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-22T11:26:38Z-
dc.date.available2021-03-22T11:26:38Z-
dc.date.issued1992-
dc.identifier.citationGökçen, H. (1992)."Anöstrus ve üreme mevsimindeki koyunlarda kızgınlıkların uyarılması, toplulaştırılması ve dölverimi üzerinde araştırmalar"Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2),72-79.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18044-
dc.description.abstractMateryal olarak 50 Meriııos koyummun kullamldıgı bu araştınnada, üreme mevsimi ile anöstrns dönemindeki koyunlarda kızgm/ıkiann uyanl ması ve sinkronizasyonu denendi. 12 giln süre ile uygulanan, 30 mg. Florogestone acetate (FGA) içeren vagilıaf. sünger/er, geri almdıgtnda, koyun/ann hepsine 600 /U PMSG enjekte edildi. Her iki uygulama döneminde östrns oram % 100 olarak bulundu. Elde sıfat yöntemiyle tabii tohumlama ılan koyunlarda dogıtm oranı, anöstrus döneminde % 80, üreme mevsiminde ise % 76 oldu.tr_TR
dc.description.abstractIn this stuqy, tlıe induction and synclıronization of oestrous of 50 Merino ewes in breeding season and anestrous period were investigated. Containing 30 mg. florogestone acetate (FGA) vaginal sponges applied for 12 days and on the willıdrawal day 600 lU PMSG was injected all of the ewes. Estrous rates were found 100 % for botlı periods. For ewes subjected to natural service tlıe parturition rates were found 80 % in tlıe anestrous period and 76 % in tlıe breeding season.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAnötrusen_US
dc.subjectKoyunlartr_TR
dc.subjectDölverimitr_TR
dc.subjectFertility of ewes during anestrousen_US
dc.titleAnöstrus ve üreme mevsimindeki koyunlarda kızgınlıkların uyarılması, toplulaştırılması ve dölverimi üzerinde araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeInvestigations on the oestrous ınductioo, synchronization and the fertihty of ewes during anestrous and breeding seasonen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage72tr_TR
dc.identifier.endpage79tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorGökçen, Hazım-
dc.contributor.buuauthorÜnal, E. Fatih-
dc.contributor.buuauthorTümen, Hüseyin-
dc.contributor.buuauthorNak, Deniz-
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_10.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons