Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18044
Title: Anöstrus ve üreme mevsimindeki koyunlarda kızgınlıkların uyarılması, toplulaştırılması ve dölverimi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on the oestrous ınductioo, synchronization and the fertihty of ewes during anestrous and breeding season
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Gökçen, Hazım
Ünal, E. Fatih
Tümen, Hüseyin
Nak, Deniz
Keywords: Anötrus
Koyunlar
Dölverimi
Fertility of ewes during anestrous
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökçen, H. (1992)."Anöstrus ve üreme mevsimindeki koyunlarda kızgınlıkların uyarılması, toplulaştırılması ve dölverimi üzerinde araştırmalar"Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2),72-79.
Abstract: Materyal olarak 50 Meriııos koyummun kullamldıgı bu araştınnada, üreme mevsimi ile anöstrns dönemindeki koyunlarda kızgm/ıkiann uyanl ması ve sinkronizasyonu denendi. 12 giln süre ile uygulanan, 30 mg. Florogestone acetate (FGA) içeren vagilıaf. sünger/er, geri almdıgtnda, koyun/ann hepsine 600 /U PMSG enjekte edildi. Her iki uygulama döneminde östrns oram % 100 olarak bulundu. Elde sıfat yöntemiyle tabii tohumlama ılan koyunlarda dogıtm oranı, anöstrus döneminde % 80, üreme mevsiminde ise % 76 oldu.
In this stuqy, tlıe induction and synclıronization of oestrous of 50 Merino ewes in breeding season and anestrous period were investigated. Containing 30 mg. florogestone acetate (FGA) vaginal sponges applied for 12 days and on the willıdrawal day 600 lU PMSG was injected all of the ewes. Estrous rates were found 100 % for botlı periods. For ewes subjected to natural service tlıe parturition rates were found 80 % in tlıe anestrous period and 76 % in tlıe breeding season.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18044
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_10.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons