Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17966
Title: Effects of dobutamine, methylprednisolone, flunixin meglumine and enalapril in the treatment of dogs with experimentally induced septic shock
Other Titles: Köpeklerde deneysel olarak oluşturulan septik şokun sağaltımında dobutamine, flunixin meglumine, methylprednisolone ve enalaprilin etkileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Yılmaz, Zeki
Keywords: Septic shock
Endotoxemia
Dog
Septik şok
Endotoksemi
Köpek
Issue Date: 2-Jul-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Z. (2000). ''Effects of dobutamine, methylprednisolone, flunixin meglumine and enalapril in the treatment of dogs with experimentally induced septic shock''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1-2), 1-7.
Abstract: In this study, it was aimed to compare the effects of various drugs in the treatment of dogs with experimentally induced septic shock. Hence, E.coli was given to each dog (30 dogs) via intravenous route at the dose of 5x 109 bacterial kg. Septic shock criteria such as prolonged capillary refilling time (CFT), decreased peripheral pulsation quality, decreased plasma volüme, marked leukopenia and thrombocytopenia were observed within one hour after giving E.coli (P<0 .001). In the treatment state, fıve groups each of which consisted of six dogs were designated. Enrofloxacin and fluid were given to the group, dobutamine was given to und group in addition to treatment of the ısı group. Additionally, methylprednisolone, flunixin meglumine, and enalapril were added to III, IV and groups, respectively. All dogs were monitored for clinical, hematological, sero biochemical parameters and survival time. While 3 dogs died in the 151 group, there was no death in the other groups in 5 days. As a result, it was concluded that positive effects of dobutamine were observed on circulatory functions and, when dobutamine was combined with flunixin meglumine, fluid and antibiotic; the combination was found to be the most effective therapy in the management of septic shock.
Bu araştırmada, deneysel olarak septik şok oluşturulan köpeklerin sağaltımında farklı ilaçların ·etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Bu amaçla köpeklerin her birine (30 köpek) intravenöz yolla 5x109 adet/kg dozunda E.coli verildi. E.coli verildikten sonra ortalama bir saat içinde ateş, kapillar dolum süresinde uzama, periferal nabız kalitesinde zayıflama, plazma volümünde azalma, lökopeni ve trombositopeni (P<0.001) gibi septik şok kriterleri saptandı. Sağlam aşamasında her biri 6 köpek içeren 5 farklı grup oluşturuldu. Birinci grupta enrofloxacin+sıvı; II. grupta bu sağaltıma ilave olarak dobutamin uygulandı. II. gruptaki bu kombinasyona grupta metilprednisolon, IV.grupta flunixin meglumin, V.grupta ise enalapril eklendi. Köpeklerin tümü klinik, hematolojik, serum biyokimyasal parametreleri ve yaşama süreleri yönünden gözlendi. Beş günde I. grupta 3 köpek ölürken, diğer gruplarda hiç bir ölüm olayına rastlanmadı. Sonuç olarak, dobutaminin dolaşım fonksiyonları üzerine olumlu etkilerinin olduğu; dobutaminin flunixin meglumin, sıvı ve antibiyotik ile kombine edildiğinde, bu kombinasyonun septik şok sağaltımındaki en etkili tedavi olduğu kanısına varıldı.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hasan Batmaz 'ın danışmanlığında Zeki Yılmaz tarafından yazılan "Köpeklerde deneysel olarak oluşturulan septik şokun sağaltımında Dobutamine, Flunixin, Meglumine, Methylprednisolone ve Enalapril'in etkileri" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17966
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2000 Cilt 19 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1-2_1.pdf2.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons