Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17951
Title: Yalın üretim işletmeleri için değer akış yönetimi ve değer akış maliyetlemesi (DAM)
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Özçelik, Funda
Ertürk, Halis
Keywords: Değer akış yönetimi
Değer akış haritalama
Değer akış maliyetleme
Value stream management
Value stream mapping
Value stream costing
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçelik, F. ve Ertürk, H. (2010). "Yalın üretim işletmeleri için değer akış yönetimi ve değer akış maliyetlemesi (DAM)". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 51-84.
Abstract: Geleneksel muhasebe sistemleri sıklıkla standart maliyetleme veya faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemlerini kullanarak ürün maliyetlerini hesaplamaya odaklanmaktadır. Bu ürün maliyetleri daha sonra karar verme, stok değerleme, fiyatlama ve performans ölçümlerinde kullanılmaktadır. Bu maliyetler dikkatli bir şekilde hesaplanmış olsa da yalın üretim için faydalı değildir. Yalın üretimde işletme faaliyetleri değer akışı etrafında yürütülmektedir. Yalın işletmeler değer akışındaki bireysel ürünlerin maliyetleri ile ilgilenmezler, bir bütün olarak değer akışının maliyetiyle ilgilenirler. Ürün maliyetlerinin hesaplanması için karmaşık sistemlere sahip olmak ve gerçek maliyetleri standartlarla karşılaştıran ve sapmaları raporlayan zaman alıcı veri toplama sistemleri yerine yalın işletmeler, gerçek ve direkt değer akış maliyet bilgilerini toplamaktadır. Bu yönteme değer akış maliyetlemesi denilmektedir. Bu basit direkt maliyetleme yöntemi maliyetleri kontrol etmede, maliyetleri azaltmaya yön vermede ve sağlam karar vermeye temel oluşturmada ve Genel Kabul görmüş Muhasebe İlkelerine göre raporlamaya temel oluşturmada kullanılmaktadır.
Traditional accounting systems frequently focus on calculating production costs by using standart costing and activity based costing methods. These production costs then used for decision making, inventory valuation, pricing and performance measurement. Although these costs are carefully calculated, these are not useful for lean production. In lean production, business activities are executed around value streams. Lean businesses are not concerned with individual product costs, they are concerned with the total value stream costs.Lean companies collect real and direct value stream cost information rather than having a complex systems for product cost calculation and time consuming data collection systems for comparing actual cost to standarts and reporting variances. This method is called value stream costing. This simple direct costing method is used for controling costs, driving cost reductions, provide a basis for sound decision making and basis for reporting according to GAAP.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2010_2/ASL03.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17951
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_3.pdf399.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons