Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17949
Title: İllerin gelişmişlik derecelerine göre hastanelerin etkinlik analizi
Authors: Temür, Yusuf
Keywords: Hastane performansı
Etkinlik
Veri zarflama analizi (VZA)
Hospital efficiency
Efficiency
Data envelopment analysis
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Temür, Y. (2010). "İllerin gelişmişlik derecelerine göre hastanelerin etkinlik analizi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-22.
Abstract: Türkiye’de sağlık politikaları geliştirmek, uygulamak ve sağlık hizmetleri sunmak resmi olarak Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Sağlık hizmetleri kaynaklarının ülke genelinde dengeli dağılımı, etkili ve verimli kullanımı Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Sağlık harcamalarının yükselmesi, kalitesinin artması ve sektörün rekabetçi bir yapıda daha etkin bir hizmet sunabilmesi, sektörün önemli bir kısmını oluşturan devlet hastanelerinin kaynaklarını daha etkin kullanmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren 81 ilde 849 adet Devlet Hastanesinin (yataklı tedavi kurumlarının) Avrupa Birliğinin Düzey 1 Bölge Sınıflandırılmasına göre etkinlik ve performanslarının değerlendirmesi 2006, 2007 yılları itibariyle yapılmıştır. Performans değerlendirmesi yapılırken metodolojik olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. VZA’nın sunduğu imkanlar çerçevesinde ayrı ayrı modeller (CCR ve BCC) kullanılarak ölçeğe göre sabit ve değişken getiri durumlarına göre hastaneler, iller ve bölgeler bazında değerlendirilmiştir. Performans değerlendirmesinde; hastanelere ait uzman ve pratisyen hekim sayıları, yatak sayısı ve döner sermaye harcamaları gibi değişkenler girdi olarak kullanılmış, poliklinikte ve yatarak tedavi gören hasta sayısı, ölen hasta sayısı, yapılan ameliyat sayıları, döner sermaye gelirleri ve doğum sayısı gibi değişkenler de çıktı olarak kullanılmıştır. Analiz sonucu etkin olan ve olmayan hastaneler tespit edilmiş. Etkin olmayanların etkinliğini artırmak için iyileştirme önerileri geliştirilmiştir.
The Ministry of Health is responsible to develop health execute health policy and to deliver health services in Turkey. The Ministry is accountable to allocate and use health resources effectively. Growing health expenditures, increased quality and competition in the health sector put pressure on government hospitals to use their resources more efficiently if they want to compete with the private hospitals. This study will evalute the performance of 849 state hospitals (the hospital with patients beds) from 81 province in 2006 and 2007. Performance evaluation will be made by using Data Envelopment Analysis Opportunities given by DEA, different models (CCR and BCC) will be used to evaluated the hospital in terms of fixed yield and variable yield. The hospitals were grouped according to Classification of Statistical Regions made by EU. Performance evaluation will use the number of medical practitioner and medical experts, the number of patient beds and the expenditure of circulating capital as inputs and the number of inpatient, dead patients, surgiuse operations, yields of circulating capital and new born as output. After analysis effective and ineffective hospitals will be determined and reccomendations will be made to improve for ineffective organisation.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2010_2/ASL01.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17949
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2010 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_1.pdf886.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons