Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17914
Title: İşletmelerde strateji kavramının gelişimine tarihsel perspektifle bir bakış ve 21. yüzyılın strateji yaklaşımı: stratejik düşünce
Authors: Pınar, A. Haluk
Keywords: Strateji
Rekabet
Stratejik planlama
Stratejik düşünce
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pınar, A. H. (2006). ''İşletmelerde strateji kavramının gelişimine tarihsel perspektifle bir bakış ve 21. yüzyılın strateji yaklaşımı: stratejik düşünce''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 159-171.
Abstract: Strateji kavramı, günümüz işletmelerinde giderek daha çok üzerinde durulan bir kavramdır. Küresel rekabetin sonucunda oluşan hiper-rekabet ortamlarında işletmeler, bu ortamların gerekliliklerine uygun strateji anlayışına sahip olmalıdırlar. İşletmelerde strateji kavramının tarihsel gelişim sürecine bakıldığında rekabet içerikli olarak, daha çok yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 21. yüzyılda rekabet avantajı kazanmak isteyen işletmelerin stratejik düşünceyi ön plana almaları gerekmektedir. Stratejik düşünce, stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarında organizasyonun sadece üst düzey yönetiminin sahip olduğu zihin gücünü değil, organizasyonun tamamının zihin gücünü kullanmaya yönelik bir yaklaşımdır.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2006_2/AS08.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17914
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2006 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_8.pdf319.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons