Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17910
Title: Türk firmalarının halka arz oranları ile performansları arasındaki ilişkinin vekâlet teorisi çerçevesinde incelenmesi: İMKB’de hisse senetleri işlem gören 128 firma üzerine ampirik bir uygulama
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Alper, Değer
Güvençer, Ümit Can
Keywords: Arz
Performans
Vekalet
İMKB
Hisse senedi
Ampirik
Issue Date: 2006
Citation: Alper, D. ve Güvençer, Ü. C. (2006). ''Türk firmalarının halka arz oranları ile performansları arasındaki ilişkinin vekâlet teorisi çerçevesinde incelenmesi: İMKB’de hisse senetleri işlem gören 128 firma üzerine ampirik bir uygulama''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 71-83.
Abstract: Halka açılma, halka kapalı bir şirketin, yaşam döneminin herhangi bir aşamasında kullandığı alternatif bir finansman yöntemidir. Başka bir deyişle, halka açılma, bir şirketin kaynak ihtiyacını karşılamada başvurduğu bir yöntemdir. Halka açılma, kalkınmanın gerektirdiği sermaye birikiminin sağlanması yanında, sermayenin adil dağılımının gerçekleştirilmesi bakımından da ekonomik bir amaçtır. Para ve sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkeler, halka açık şirketlerin sayısının artması için bazı teşvik tedbirleri uygulamaktadır. Türkiye’de de şirketlerin halka açılması teşvik edilmektedir. İşletmeler büyümeyi amaçladıklarından, belirli aralıklarla halka menkul kıymet ihraç etmektedirler. Öte yandan, bazı halka açılmalarda ise, sermayenin artırılması amaçlanmayıp, mevcut ortakların ellerindeki hisse senetlerini halka satmaları da mümkündür (Ceylan, 2003, s. 395).
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2006_2/AS04.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17910
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2006 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_4.pdf286.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons