Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17907
Title: Montaj tipi süreçlerde üretimin ençoklanmasına ilişkin bir tamsayılı doğrusal programlama uygulaması
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Ekomometri Bölümü.
Sezen, Hayrettin Kemal
Keywords: Tamsayılı doğrusal programlama
Modüler ürün
Ürün ağaçları
Kestirim yöntemleri
Duyarlılık analizi
Issue Date: 2006
Citation: Sezen, H. K. (2005). ''Montaj tipi süreçlerde üretimin ençoklanmasına ilişkin bir tamsayılı doğrusal programlama uygulaması''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 1-25.
Abstract: Bu çalışma; modüler nitelikte ürünlere ilişkin üretim sistemlerinde kapasite kullanımını ençoklayacak üretim bileşimini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla önce üretilen nihai ürünler ve bu ürünlerin bileşiminde yer alan yarı ürünler, her bir nihai ürünün bileşimindeki yarı ürünlerin nihai üründe ne miktarda bulunduğu, bunun yanısıra her bir yarı ürüne ilişkin işlem süreci, temel girdi miktarları, firmada bulunan makine sayıları ve her bir makinede çalışan personel sayıları belirlenmiştir. Daha sonra yarı ürün denge, talep alt ve üst sınır kısıtlayıcıları ile makine kısıtlayıcılarına bağlı olarak üretilen ürünlerin ençoklanmasını hedefleyen bir Tamsayılı Doğrusal Programlama modeli oluşturulup çözülmüştür. Çözüm sonucunda kapasite kullanımını ençoklayan optimum ürün bileşimi, her bir makineye ilişkin kullanılan zaman ve atıl kapasite, gereksinim duyulan işgücü saat değerleri belirlenmiştir. Son olarak çözümün duyarlılığı irdelenmiş ve üretim düzeyinin daha yukarı nasıl çekilebileceği ortaya konulmuştur.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2006_2/AS01.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17907
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2006 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_1.pdf521.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons