Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17861
Title: İznik ve Uluabat göllerindeki bazı balık türlerinde ağır metallerle kirlenmenin araştırılması
Other Titles: Heavy metal residue levels in some fish species from the İznik and Uluabat lakes
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Sonal, Songül
Keywords: İznik gölü
Uluabat gölü
Balık türleri
Çeşitli metallerin kirlilik düzeyleri
Residue
Heavy metal
Fish
İznik and Uluabat lake
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sonal, S. (1995). "İznik ve Uluabat göllerindeki bazı balık türlerinde ağır metallerle kirlenmenin araştırılması". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 75-84.
Abstract: İznik ve Uluabat Göllerinden avlanan balık türlerinde çeşitli metallerin kirlilik düzeyleri belirlendi. Ortalama kadmiyum. civa, kurşun, bakır, demir ve çinko düzeyleri sırasıyla, İznik Gölü'ndeki balıklarda 0.084, 0.181, 0.387, 2.496, 13.857 ve 11.770 ppm; Uluabat Gölü'ndeki balıklarda 0.101, 0.255, 0.407, 2.081. 11.251 ve 16.670 ppm olarak bulundu. Her iki gölden avlanan sazan ve kızılkanat balıklarındaki kadmiyum, civa, kurşun ve bakır düzeyleri arasındaki fark istatistik yönünden önemsiz; demir ve çinko düzeyleri arasındaki fark önemli bulundu (p < 0.01, p < 0.001).
The levels of the several metals were determined in the fish species collected in the İznik and Uluabat lakes. The mean cadmium, mercury. lead, copper, iron and zinc residue levels in fish were found as 0.084, 0.181, 0.387, 2.496, 13.857 and 11.770 ppm in İznik lake; 0.101, 0.255, 0.407, 2.081, 11.251 and 16.670 ppm in Uluabat lake respectively. Based on the same fish species of carp and rudd, the differences in cadmium. mercury, lead, and copper residues were not significant; in iron and zinc residues were found to be significant (p < 0.01 and p < 0.001 respectively).
URI: http://hdl.handle.net/11452/17861
Appears in Collections:1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_10.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons