Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17806
Title: Değişik düzeylerde vitamin-e katılarak sulandırılan koç spermasının spermatolojik özellikleri ve dölverimi üzerinde araştırmalar
Other Titles: lnvestigations of spermatological characteristics and fertility of ram semen diluted by adding various levels of vitamin E
Authors: Karamustafaoğulları, Müslüm
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Tümen, Hüseyin
Gökçen, Hazım
Soylu, M. Kemal
Doğan, İbrahim
Keywords: Vitamin-E
E vitamini
Addition
İlave
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tümen, H. vd. (1991). ''Değişik düzeylerde vitamin-e katılarak sulandırılan koç spermasının spermatolojik özellikleri ve dölverimi üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,10(1-2-3), 91-98.
Abstract: Bu araştırmada Merinos ırkından 2 koç ve 160 koyun kullanıldı. Her iki koç tan alınan spermalar 4 eşit bölüme ayrıldıktan sonra her bölüm Vitamin E içermeyen ve 0.3; 0.4; 0.6 cc/ml. düzeyinde Vitamin,E içeren glikoz-fosfat sulandırıcısı ile 0.2 cm3'lük tohumlama dozunda 150xi06 motif spermatozoon bulunacak biçimde sonlandırıldı ve ısısı 5°Cye düşürüldü. Spermatolojik muayeneler- sulandırmadan önce, sulandırdıktan sonra ve 5'de olmak üzere üç aşamada gerçekleştirildi. Her koçun 4 ayrı şekilde hazırlanan spermaları ile 20'şer koyun servikal yolla tohumlandı.
In this research two Merino rams and 160 Merino ewes were used. After collection from both rams, samples were divided into four equal parts, each part was diluted with pure and 0.3, 0.4 and 0.6 cc/ml. Vitamin E added glucose-phosphate diluent. Each insemination dose was 0.2 cm3 and has 150 x 106 motif spermatozoon. After dilution sanıples were cooled to 5C. Spermatological examinations were performed before and after dilution and at 5C. With semen, prepared by four different ways from bath rams, 20 ewes were inseminated by cervically for each group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17806
Appears in Collections:1991 Cilt 10 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_14.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons