Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17805
Title: Değişik düzeylerde chimotrypsin katılan sulandırılmış koç spermasının bazı spermatolojik özellikleri ve dölverimi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations of spermatological cbaracteristics and fertility of ram semen diluted by adding various levels of a-ehymotrypsin
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Soylu, M. Kemal
Gökçen, Hazım
Tümen, Hüseyin
Doğan, İbrahim
Keywords: Enzyme
Enzim
Addition
İlave
Ram semen
Koç meni
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soylu, M. K. vd. (1991). ''Değişik düzeylerde chimotrypsin katılan sulandırılmış koç spermasının bazı spermatolojik özellikleri ve dölverimi üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,10(1-2-3), 83-90.
Abstract: Bu araştırmada sulandırılarak tohumlamada kullanılan koç spermasına değişik düzeylerde katılan a-chymotrypsin spermatolojik özellikler ve döl verimine etkisi araştırıldı. Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen 40 baş merinos koyunu araştırma materyalini oluşturdu. Kontrol grubunu oluşturan 20 baş koyun, glikoz-fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan enzim katılmamış sperma ile, deneme grubunu oluşturan 20 baş koyun dan 10'u 0.2 mg/ml, 10'u da 0.4 mg/ml enzim içeren sulandırılmış sperma ile tohumlandı.
In this research, effects of a-chymotrypsin, added to diluted semen at various levels, on spermatological characteristics and fertility of ram semen diluted and used for insemination. Forty Merino ewes, bred in Karacabey Agricultural Administration, were used as the material Twenty ewes (control) inseminated with pure glucose-phosphate diluent. In the experiment groups ten of twenty ewes were inseminated with 0.2 mg/ml, and the other ten ewes were inseminated 0.4 mg/ml. enzym added glucose-phosphate diluent. Inseminations were performed cervically with 0.2 cm3 doses including 150xlrl' motil spemıotozoa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17805
Appears in Collections:1991 Cilt 10 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_13.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons