Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17803
Title: Erkek köpeklerin kimi spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: lnvestigations on some spermatological characteristics of male dogs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gökçen, Hazım
Soylu, M. Kemal
Tümen, Hüseyin
Keywords: Dogs
Köpekler
Semen
Meni
Characteristics
Özellikler
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökçen, H. vd. (1991). ''Erkek köpeklerin kimi spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,10(1-2-3), 67-73.
Abstract: Bu çalışmanın amacı köpeklerde kimi spermatolojik özelliklerin araştırılmasıdır. Materyal olarak Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen ll adet erkek köpek kullanıldı. Köpeklerden masaj yöntemiyle alınan spermada makroskopik ve mikroskopik özellikler saptandıktan sonra ölü, anormal, akrozomu defektli spermatozoa oranlarının tespiti için boyalı preparatlar hazırlandı. Sonuçta 11 köpekte ortalama sperm hacmi 2.24 cm3, pH 6.16, spemıatozoon yoğ!unluğu 0.68 x l06/cni3, spermatozoon motililesi % 60, ölü spermatozoon oram % 32.24, anormal spermatozoon oranı % 25.62, akrozomu defektli spermatozoa oranı da % 0.24 bulunmuştur.
The aim of this study is to investigate some of spermatological characteristics of dog semen. For this purpose 11 dogs, bred in Gemlik Military Veterinary Researclı Institute, were used. Semen was collected by the massage technique. Immediately after collection, the spermatological characteristics were examined. Slides were prepared to determine the percentage of live spermatozoon, abnormal spemıatozoon and acrosome damaged spermatozoon. Finally, for 11 dogs ejaculate volume, pH, motility, percentages of death, abnormal and acrosome defected spermatozoon averages were found 2.24 cm3, 6.16, 0.68 x 1063, % 60, % 32.24, % 25.62 and % 0.24 respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17803
Appears in Collections:1991 Cilt 10 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_11.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons