Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17755
Başlık: Evaluation of faecal shedding of acid-fast mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (map) in both intradermal johnin test- and serologically (Elisa) mappositive cattle
Diğer Başlıklar: İntradermal Johnin Test ve serolojik (ELISA) olarak Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) pozitif olan sığırlarda dışkı ile asit-dirençli map saçılımının değerlendirilmesi
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Cihan, Hüseyin
Mecitoğlu, Zafer
Demir, Gülşah
Temizel, Ethem Mutlu
Şentürk, Sezgin
Anahtar kelimeler: Paratuberculosis
ELISA
Cattle
Faecal shedding
Ziehl-Nielsen
Johnin test
Paratüberlküloz
Sığır
Dışkı saçılımı
Yayın Tarihi: 22-Kas-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Cihan, H. vd. (2012). "Evaluation of faecal shedding of acid-fast mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (map) in both intradermal johnin test- and serologically (Elisa) mappositive cattle". Journal of Biological and Environmental Sciences, 6(18), 281-283.
Özet: Paratuberculosis is a debilitating disease of livestock caused by Mycobacterium avium (MAP). As a result of economic impact caused, disease is now one of the most important problems of dairy industry. Detection of animals shedding MAP organism plays a crucial role in herd eradication of the disease. Aim of the presented study was to evaluate relationship between MAP ELISA results, Intradermal Johnin test and fecal MAP shedding ratio. 40 ELISA and Johnin test positive animals were selected for the study. 25 of 40 animals (62.5%) were shedding MAP organisms with their feces. Results of the present study indicate that combination ELISA and Johnin test results is a useful tool for prediction of animals shedding MAP.
Paratüberküloz çiftlik hayvanlarında, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) tarafından meydana getirilen kronik bir hastalıktır. Hastalık meydana getirdiği ekonomik zararlar dolayısı ile günümüzde süt sığırı endüstrisinin en önemli problemleri arasında yer almaktadır. Hastalığın sürüden eradikasyonunda, MAP saçan hayvanların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Sunulan çalışmanın amacı, MAP ELISA sonuçları, deri içi Johnin testi ve MAP saçılım oranı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışmanın canlı hayvan materyalini 40 adet ELISA ve Jonhin pozitif inek oluşturmaktadır. 40 inekten 25 adedinin (%62.5), dışkı ile MAP saçtığı belirlenmiştir. Sunulan çalışmanın sonuçları ELISA ve Johnin testinin kombine şekilde kullanılmasının, dışkı ile MAP saçan hayvanların belirlenmesinde kullanılabilecek bir araç olduğunu göstermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497502
http://hdl.handle.net/11452/17755
ISSN: 1307-9530
1308-2019
Koleksiyonlarda Görünür:2012 Cilt 6 Sayı 18

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_18_10.pdf252.42 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons