Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17713
Title: Türk hazır giyim sektöründe hedef maliyet yönetim sisteminin uygulanabilirlik düzeyi ve çeşitli firma özelliklerinin bu düzey üzerindeki etkileri
Authors: Özer, Gökhan
Savaş, Orhan
Keywords: Hedef maliyet yönetim sistemi
Target costing management system
Türk hazır giyim sektörü
Hedef maliyet yönetim sisteminin uygulanabilirlik düzeyi
Çeşitli firma özellikleri
Turkish ready to wear industry
The applicability level of target costing management system
Various firm characteristics
Issue Date: 2002
Citation: Özer, G. ve Savaş O. (2002). " Türk hazır giyim sektöründe hedef maliyet yönetim sisteminin uygulanabilirlik düzeyi ve çeşitli firma özelliklerinin bu düzey üzerindeki etkileri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1),219-235.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türk hazır giyim sektöründe hedef maliyet yönetim sisteminin uygulanabilirlik düzeyini ve bu düzey üzerinde çeşitli firma özelliklerinin etkilerini araştırmaktır. Araştırmamızın sonuçlarına göre, Türk Hazır Giyim Sektöründe “kesinlikle uygulanamaz”, “uygulanamaz”, “uygulanabilir”, “uygulanır” ve “kesinlikle uygulanır” şeklinde beş seviyede ölçülen uygulanabilirlik düzeyi, “uygulanır” olarak belirlenmiştir. Bulgularımız, uygulanabilirlik düzeyinin; firma büyüklüğü, ihracat miktarı gibi bir dizi firma karakteristiğinden etkilenmekte olduğunu ortaya koymaktadır.
The purpose of this study is to investigate the applicability level of target costing management system in Turkish ready to wear industry and to explore the effects of various firm characteristics on this level above mentioned. According to the results of our research, the applicability level of target costing management system which has been measured as “certainly unapplicable”, “unapplicable”, “neither applicable nor unapplicable”, “applicable” and “certainly applicable” in Turkish ready to wear industry is applicable ( 57 .3=X ). This study has also showed that the applicability level of target costing management system has been affected from various firm characteristics such as firm size, export etc.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17713
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_12.pdf293.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons