Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17710
Title: Toplam kalite çevre yönetimi
Authors: Baki, Birdoğan
Cengiz, Ekrem
Keywords: Toplam kalite yönetimi
Çevre yönetimi
Çevrimiçi analiz
Toplam kalite çevre yönetimi
Total quality management
Environmental management
Total quality environmental management
Issue Date: 2002
Citation: Baki, B. ve Cengiz, C. (2002). "Toplam kalite çevre yönetimi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1),153-175.
Abstract: Halkın artan çevre bilinci, devletin çevresel düzenlemeleri ve politikaları, organize olmuş grupların baskıları sonucu firmalar Toplam Kalite Çevre Yönetimini (TKÇY) uygulamaya başlamışlardır. Kalite maliyetlerini azaltan, pazar payını artıran Toplam Kalite Yönetimi gibi kanıtlanmış teknikler çevresel problemlere uygulandıkları zaman aynı faydaları sağlayabilirler. Toplam Kalite Yönetimi ve Çevre Yönetim Sisteminin bütünleşmesiyle ortaya çıkan TKÇY felsefesi hem kârlılığı artırır, hem de sosyal sorumluluğu yükseltir. Bu çalışma kalite geliştirme yaklaşımının çevresel konulara uygulana- bilirliğini ele almakta ve müşteri odaklılık, sürekli gelişme, çevresel maliyetler, çevresel ölçüm ve kontroller, çıkar gruplarının baskıları ve çevresel stratejileri içeren TKÇY’ni açıklamaktadır.
The increasing environmental consciousness of the public, the statutory requirements due to goverment policies and regulations and pressure from organized groups are considered to be the factors that companies to adopt Total Quality Environmental Management (TQEM) system. Proven techniques like total quality management that have helped reduce quality cost and improve market share, can provide similiar results when applied to many environmental problems. Techniques based on the TQEM philosophy (which is based on integrating Total Quality Management Methods and Environmental Management Methods) can lead to both improved profitability and increased social responsibility. This paper argues that quality improvement approach can be applied in the environmental contex and it builds up on the TQEM concepts which emphasizes some basic elements; costumer identification, continuous improvement, environmental cost, environmental measurement and control, stakeholder emphasizes and environmental strategies
URI: http://hdl.handle.net/11452/17710
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_9.pdf304.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons