Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17709
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-15T11:05:35Z-
dc.date.available2021-03-15T11:05:35Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationEmel, G. G. ve Taşkın, Ç. (2002). Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1),129-152.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3386-
dc.identifier.uri--
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17709-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı bir arama ve optimizasyon yöntemi olan genetik algoritmayı ve uygulama alanlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak genetik algoritma kavramı ve temel teoremi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, basit genetik algoritmanın çalışma adımları ve parametre seçimi incelenmiş ve fonksiyon optimizasyonu için bir çözüm örneği verilmiştir. Genetik algoritmaların çeşitli alanlardaki uygulamaları için literatür araştırması yapılmıştır. Yaygın olarak uygulandığı görülen alanlar, genel ve işletme alanları olmak üzere iki temel gruba ayrılarak incelenmiştir. Ayrıca, araştırmacılara ışık tutmak amacıyla, gelecekte daha yaygın olarak uygulanabileceği işletme alanları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritmalar, Uygulama Alanları.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study is to describe genetic algorithm, which is a search and optimization method and to give information about its applications. In this study, firstly, information about the genetic algorithm concept and fundamental theorem is given. Then, the working scheme of simple genetic algorithm and parameter selection are examined. An example about function optimization has been solved. A literature survey has been made for the application areas of genetic algorithms in various areas. Application areas which are mostly implemented are divided into two basic groups. These are general application and enterprise application areas. Application areas which are likely to be implemented more in the future are mentioned to give a light to the researches.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGenetik algoritmalartr_TR
dc.subjectGenetic algorithmsen_US
dc.subjectUygulama alanlarıtr_TR
dc.subjectApplication areasen_US
dc.titleGenetik algoritmalar ve uygulama alanlarıtr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage129tr_TR
dc.identifier.endpage152tr_TR
dc.identifier.volume21tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorEmel, Gül Gökay-
dc.contributor.buuauthorTaşkın, Çağatay-
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_8.pdf284.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons