Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17709
Başlık: Genetik algoritmalar ve uygulama alanları
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Emel, Gül Gökay
Taşkın, Çağatay
Anahtar kelimeler: Genetik algoritmalar
Genetic algorithms
Uygulama alanları
Application areas
Yayın Tarihi: 2002
Atıf: Emel, G. G. ve Taşkın, Ç. (2002). Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1),129-152.
Özet: Bu çalışmanın amacı bir arama ve optimizasyon yöntemi olan genetik algoritmayı ve uygulama alanlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak genetik algoritma kavramı ve temel teoremi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, basit genetik algoritmanın çalışma adımları ve parametre seçimi incelenmiş ve fonksiyon optimizasyonu için bir çözüm örneği verilmiştir. Genetik algoritmaların çeşitli alanlardaki uygulamaları için literatür araştırması yapılmıştır. Yaygın olarak uygulandığı görülen alanlar, genel ve işletme alanları olmak üzere iki temel gruba ayrılarak incelenmiştir. Ayrıca, araştırmacılara ışık tutmak amacıyla, gelecekte daha yaygın olarak uygulanabileceği işletme alanları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritmalar, Uygulama Alanları.
The purpose of this study is to describe genetic algorithm, which is a search and optimization method and to give information about its applications. In this study, firstly, information about the genetic algorithm concept and fundamental theorem is given. Then, the working scheme of simple genetic algorithm and parameter selection are examined. An example about function optimization has been solved. A literature survey has been made for the application areas of genetic algorithms in various areas. Application areas which are mostly implemented are divided into two basic groups. These are general application and enterprise application areas. Application areas which are likely to be implemented more in the future are mentioned to give a light to the researches.
URI: -
http://hdl.handle.net/11452/17709
ISSN: 1301-3386
Koleksiyonlarda Görünür:2002 Cilt 21 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
21_1_8.pdf284.91 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons