Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17708
Title: Bir iletişim aracı olarak internet siteleri: en büyük 100 sanayi firmasının internet sitelerinin içerik analizi
Authors: Yalçın, Azmi
Demircioğlu, Mert
Keywords: Bir iletişim aracı olarak internet siteleri
Internet
En büyük 100 sanayi firmasının internet sitelerinin içerik analizi
Content analysis of web sites
Communication media
Marketing communication
Issue Date: 2002
Citation: Yalçın, A. ve Demircioğlu, M. (2002). "Bir iletişim aracı olarak internet siteleri: en büyük 100 sanayi firmasının internet sitelerinin içerik analizi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 111-127.
Abstract: İnternet kullanıcılarının demografik yapısı, eğitim ve gelir düzeylerine göre çeşitlilik göstermeye başlamıştır. İnternet kullanıcılarının daha da genelleşmesiyle pazar iletişimi olarak birleşik internet sitelerinin kullanımının çekiciliği artmaktadır. İnternet sitelerinin, kendilerine özgü önemli yetenekleri firmalara, hedef müşteri kitlesi haline gelecek internet kullanıcılarıyla direkt olarak iletişim kurma fırsatı sağlar. Bu çalışmada internet sitelerinin içerik analizi; ürün tanıtımı, fiyatlandırma ve satıcı/dağıtıcı yer bilgileri, ilişkili ve ilişkisiz reklamlar, satış promosyonları ve satış desteği, direkt pazarlama faaliyetleri, firma hakkında genel bilgi, müşteri hizmetleri ve halkla ilişkiler kategorilerini içerecek şekilde yapılmıştır. Endüstriler arasındaki farklılıklar, endüstriyel sınıflandırmaya dayanarak tanımlanmıştır. İnternet siteleri firma tarihçesi gibi temel firma bilgileri içeren oldukça basit olanlardan, müşteri hizmetleri, on-line hesap bilgileri ve genel promosyonlar gibi direkt pazarlama faaliyetlerine odaklanan oldukça kompleks olanlar arasında çeşitlilik göstermektedir.
The demographics of Internet users are becoming more inclusive of varying educational levels and incomes. As users become more mainstream, the attractiveness of using corporate Web sites as a marketing communication increases. The growth and unique capabilities of Web sites present the opportunity for companies to communicate directly with Internet users who are increasingly more like their target customer. In this study content analysis of web sites utilizing categories was performed including communicating product, pricing and dealer/retail location information, related and unrelated advertisements, sales promotion, direct marketing, basic company information and public relations. The differences among industries based on industrial classifications were identified and the Web sites ranged from very simple ones that focused on basic company information, such as company history to very complex ones that focused on direct marketing activities and sales promotions, such as customer service, online account information and general promotions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17708
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_7.pdf240.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons