Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17707
Title: Rİsk sermayesi finansman modeli ve Gaziantep ilinde kobi’lerin halka açılmasına yönelik model önerisi
Authors: Civan, Mehmet
Uğurlu, Mustafa
Keywords: Risk sermayesi
Venture capital
Gelişen teknolojiler
KOBİ’ler
Halka açılma
Issue Date: 2002
Citation: Civan, M. ve Uğurlu, M. (2002). "Rİsk sermayesi finansman modeli ve Gaziantep ilinde kobi’lerin halka açılmasına yönelik model önerisi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1),79-109.
Abstract: Değişen ve hızla gelişen dünyada bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler ve buluşlar gün geçtikçe büyük bir artış göstermektedir. Her geçen gün yeni bir teknoloji ile ve yeni bir buluş ile karşılaşmamız an meselesi olmaktadır. Uluslararası rekabet ortamında teknoloji ve bilim dünyasında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin gerisinde kalmak ve bu gelişmelere duyarsız olmak olanaksızdır. İşletmelerin ezici rekabet ortamlarında ayakta kalabilmeleri için bilim ve teknoloji alanında yaşanan bu yenilikleri ve gelişmeleri sıkı bir biçimde takip ederek gelişen teknolojiye ayak uydurmaları artık zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumunda bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) teknoloji ve bilim alanında söz konusu olan gelişmelere ayak uydurması ekonomik büyümenin ve ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi için kaçınılmaz olmaktadır. Oysa ülkemiz ekonomisinin en önemli sıkıntılarından birisinin finansman sıkıntısı olduğu bir gerçektir. Özellikle sermaye piyasasının da yeteri düzeyde gelişmemesi fon tedarikinde işletmelerin bir çok güçlükle karşılaşmasına neden olmaktadır. İşletmelerin finansman alanında bir çok güçlükle karşılaşmasına karşılık, bu güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir çok finansman tekniği ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi de risk sermayesi uygulamasıdır. Risk sermayesi uygulaması ile bir taraftan toplumda yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması sağlanırken; diğer taraftan da toplum, bilişim çağındaki teknolojik gelişme düzeyine ulaşabilmektedir. Bu kapsamda girişimcilik ruhu yüksek ve teknolojik gelişmelerin paralelinde büyüyerek güçlü bir yapıya kavuşmak isteyen ancak finansman sıkıntısınedeni ile bir türlü bunu gerçekleştirilemeyen KOBİ’ler için Risk Sermayesi Finansman Modeli(RSFM) bir fırsat olmuştur.
In a changing and developing world, inventions in science and technology are rapidly increasing. Every other day we encounter new technology or a new invention. It is impossible to be indiscrete and left behind the technological and scientific developments in a competitive global world. It is essential for business to closely follow development and innovations in science and technology to be able to survive the environment of crushing competition. It is unavoidable for small and medium size enterprises (SMEs), which are the locomotives of our country’s economy, to follow the developments in science and technology. However, it is a reality that one of the major problems of our country’s economy is obtaining finance. Especially, the inadequate development of the capital markets cause enters prices to have difficulties in obtaining funds. There are a lot of financing techniques developed to overcome these difficulties in financing. One of them is the application of venture capital. With the application of venture capital, in one hand, new and creative ideas are encouraged in society, and in another hand, the society reaches the technology level of the information era. Venture capital model is an opportunity for SMEs, which have a high entrepreneur spirit and wish to grow parallel with the new technology to have a strong structure but can not attain these due to financing problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17707
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_6.pdf317.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons