Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17706
Title: İş güvencesi yasa tasarısı: emeğin çalışma hakkının korunması mı? sermayenin rekabet avantajını kaybetmesi mi?
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
Yüksel, Rabihan
Yıldız, Selver
Keywords: İş güvencesi
Job security
Sosyal taraflar
Rekabet
Anlaşma
Social partners
Competition
Agreement
Issue Date: 2002
Citation: Yüksel, R. ve Yıldız, S. (2002). "İş güvencesi yasa tasarısı: emeğin çalışma hakkının korunması mı? sermayenin rekabet avantajını kaybetmesi mi?"Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1),63-78.
Abstract: Çalışma yaşamında işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin uzlaşma ortamında sürmesi, çalışma barışı açısından önemlidir. Ancak iş güvencesi yasa tasarısı ile ilgili işçi ve işveren tarafları arasında önemli görüş farklılıkları vardır. İş güvencesi yasa tasarısı başlıca iki amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki işçilerin sendikal faaliyetlerden dolayı işten çıkartılmasını önlemek, ikincisi ise işverenlerin bu nedenle işçi çıkartabilecekleri düşüncesini ortadan kaldırmaktır. İş güvencesi yasa tasarısında sağlanan bir uzlaşma sosyal taraflar (işçi sendikaları, işverenler ve hükümet ) arasında çalışma barışına imkan verir
An agreement based relation with worker and employer is very important for peaceful work environment and national industrial relations system. But, employers opinions to become different among the trade unions about “job security draft” obviously. The job security draft aimed two results: one of them is to prevent workers from being fired because they join a trade union and the second one is to make employers explain the reasons behind the firings. An agreement among social partners (trade unions, employers and the government) about this subject provides working peace.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17706
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_5.pdf229.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons