Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17705
Title: Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücretlendirmede yeni yaklaşımlar (memur statüsünde çalışanlar açısından bir değerlendirme)
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
Serdar, Aysu
Keywords: Performansa dayalı ücret
Performance related pay
Governance
Public management
Salary
Performance evaluation
Yönetişim
Kamu işletmeciliği
Maaş
Performans değerlendirme
Issue Date: 2002
Citation: Serdar, A. (2002). "Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücretlendirmede yeni yaklaşımlar (memur statüsünde çalışanlar açısından bir değerlendirme) "Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1),53-61.
Abstract: Ülkemizde, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik krizin etkisiyle Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde “Yönetişim” adı altında, kamu yönetiminin kamu işletmeciliğine dönüşümü şeklinde ifade edilebilecek bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yönetim yaklaşımı kapsamında, kamuda memur statüsünde çalışanların verimlilik ve etkinliklerinin artırılmasında Performansa Dayalı Ücret (P.D.Ü.) uygulaması söz konusu olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, P.D.Ü. uygulamasının, KİT’de uygulamasına yönelik görüşlere yer verilmiştir.
In our country, with the recent economic crisis, an approach, which is defined as the transformation of Public Administration into Public Management has come about in State Economic Enterprises (K.İ.T.) under the name of “Governance”. Within the framework of this governance, the application of performance related pay (P.R.P.) has been frequently put on the agenda in order to increase the productivity and activity of those who work in the officer status. In this study, the views concerning the application of P.R.P. system in K.İ.T. have been taken into consideration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17705
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_4.pdf179.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons