Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17703
Title: Küresel ekonominin belirleyici faktörleri üzerine
Authors: Balkanlı, Osman A.
Keywords: Küreselleşme
Küresel ekonomi
Çokuluslu şirketler
Liberal ekonomi
Globalization
Global economy
Multinational firms
Liberal economy
Issue Date: 2002
Citation: Balkanlı, O. A. (2002). "Küresel ekonominin belirleyici faktörleri üzerine". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1),13-26.
Abstract: Dünya ekonomisi, 1980’li yıllar ve sonrasında bir değişim sürecine girmiştir. 1980’li yıllarda Keynesyen iktisat yerini Liberalizme, Liberal iktisada bırakmaya başlamıştır. 1990’lı yıllarda ise güçlenen liberalizm daha ziyade küreselleşme olarak tanımladığımız yeni bir gelişmeye kapı aralamıştır. Liberalleşmeden küreselleşmeye uzanan bu değişim sürecinde, gelinen son nokta olan küreselleşmenin merkezinde yer alan küresel ekonominin belirleyicileri nelerdir? Görünen odur ki, bu belirleyiciler esas olarak akausaliteyi de içermekle birlikte, çokuluslu işletme girişimciliği, teknolojik değişim ve finansal sermaye hareketleri olup; bu makale küreselleşme üzerindeki etkinliği boyutuyla bu faktörlerin etkinliğinin incelenmesine yöneliktir.
The world economy entered transformation process at the end of 1980s. The process is globalisation. What are the factors of this transformation process? This factors are the enterprise of multinational firm, technological change and financial capital movements. In this article, the development of these factors has scrutinied considering their effects on globalisation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17703
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_2.pdf212.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons