Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17671
Title: Anöstrüs dönemindeki koyunlarda ovariel aktivitenin medroksiprogesteron asetat (MAP) ve PMSG hormonu ıile kontrol altına alınması üzerinde çalışma
Other Titles: Control of ovarium functions in ewes at late anestrous season by medroxyprogesteronacetate (MAP) and PMSG hormones
Authors: Alaçam, Erol
Güler, Mehmet
Dinç, D. Ali
Eröz, Saffet
Sezer, A. Nuri
Keywords: Ewe
Koyun
Synchronization
Senkronizasyon
Late anestrous season
Geç uyku mevsimi
Medroxyprogesteronacetate
Medroksiprogesteronasetat
(MAP)
PMSG hormone
PMSG hormonu
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alaçam, E. vd. (1987). ''Anöstrüs dönemindeki koyunlarda ovariel aktivitenin medroksiprogesteron asetat (MAP) ve PMSG hormonu ıile kontrol altına alınması üzerinde çalışma''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 103-110.
Abstract: Bu çalışmada geç anöstrüs döneminde bulunan 30 adet Merinos ırkı koyuna MAP ve PMSG hormonları uygulanarak, ovaryum aktivitelerinin uyarılması ve seksüel siklusların senkronizasyonu ile bu işlemlerin fertiliteye etkisini araştırmak amaçlandı. Çalışma materyali onar hayvanlık 3 gruba ayrılarak, birinci gruba vaginal MAP süngerleri (13 gün süreyle), ikinci gruba MAP süngerleri + 500 UI PMSG (i.m.) uygulanırken, üçüncü grup kontrol olarak bırakıldı. Deneme hayvanlarından, hormon uygulamalarından 3 gün önce, uygulama günü ve bitimini izleyen 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. günlerde jugular kan örnekleri alındı. Bu örneklerin plazmaları çıkarılarak RIA yöntemi ile progesteron ve estradiol 17 yoğunlukları araştırıldı. Örnekleme günlerinde arama koçu, sabah akşam günde iki defa gruplar içinde dolaştırılarak, östrüs gösterenler belirlendi ve bu hayvanlara doğal aşım yaptırıldı. Çalışma bulguları kuzulamalar beklenerek karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.
Present study was performed on 30 Merino ewes for the synchronization of oestral cycles in Iate anestrous season. The animals were divided into 3 groups and MAP sponges was inserted into the vagina for the first group and MAP sponges + PMSG (500 Ul) was injected intramuscularly to the second group of ewes. The rest 10 ewes were served as controls. The jugular blood samples were collected, 3 days before the MAP applications, on the day of vaginal sponge insertiorı and 1., 2 .. 3., 4., 5. and 6th days after the end of hormone treatments. Plasma progesterone and oestradiol 17 levels were determined by RIA method. On the sampling days the rams were put in the groups and ewes in estrous were bred naturally. The laboratory values and clinical observations were compared with lambing results.
Description: Bu çalışma Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17671
Appears in Collections:1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-6_1_17.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons