Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17624
Title: Piliçlerin gumboro hastalığı
Other Titles: Gumboro disease of chicken
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Özkul, İ. Ayhan
Keywords: Piliçler
Gumboro hastalığı
Chicken
Gumboro disease
İnfeksiyöz bursal hastalık
Yumurta ve et tavukçuluğu
Infectious bursal disease
Egg and meat poultry
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkul, İ. A. (1983). "Piliçlerin gumboro hastalığı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(2), 91-96.
Abstract: Son yıllarda yurt ekonomisine katkıda bulunan yumurta ve et tavukçuluğu hızla gelişmektedir. Türkiye tavuklarında önemli bir kısım hastalıklar bugüne kadar görülmediği halde, damızlıkçı firmaların kontrolsüz civciv ithal etmeleri neticesinde bazı tür hastalıklar, yurdumuz tavuklarında da görülmeye başlanmıştır. Bu hastalıklar arasında yer alan Gumboro Hastalığı (İnfeksiyöz Bursal Hastalık), Türkiye piliçlerinde ilk defa 1978 yılında Mehmet Kandil tarafından saptanmıştır. Bu hastalıkta, yumurta ve et piliçlerinde morbidite oranı % 10-30 civarında olup, hastalığın etkeni bir virüstür. Hastalık, piliçlerde gelişmeyi engellemekte ve bağışıklık sisteminin iyi çalışmamasına neden olmaktadır.
Egg and meat poultry, which has contributed to the domestic economy in recent years, has been developing rapidly. Although a significant portion of chicken disease in Turkey have been observed so far, some types of diseases result in uncontrolled importation of chicks Breeders firm, our country began to be seen in chickens. Located between these diseases Gumboro disease (infectious bursal disease), the first time in Turkey chick was discovered by Mehmet Kandil 1978. In this disease, the morbidity rate in egg and meat chickens is around 10-30%, and the causative agent of the disease is a virus. The disease prevents development in chickens and causes the immune system to malfunction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17624
Appears in Collections:1983 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_11.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons