Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17621
Title: Türkiye' de zehirlenme olgusu
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Dalı.
Ceylan, Selahattin
Keywords: Türkiye'de zehirlenme olgusu
Zehirlenme
Hava, su ve besin kirlenmesi
Akut zehirlenmeler
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylan, S. (1983). "Türkiye' de zehirlenme olgusu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(2), 69-74.
Abstract: Son zamanlarda, sanayileşme ve yoğun kentleşmenin çevre sorunlarını Türkiye'nin gündemine getirmesi ve bilim adamlarının basın-yayın aracılığı ile zehirli maddelerin yaşam ve doğal çevre üzerindeki etkilerini değişik yönleriyle sergilemesi, "zehir" ve "zehirlenme" kavramlarının toplumca daha iyi anlaşılmasına önayak olmuştur. Bunda en önemli etken, İzmit ve İzmir Körfezleriyle Haliç'in "ölü sular" haline dönüşmesi ve genel olarak endüstriyel, kentsel ve tarımsal çıkaklı artık ve artıkların çevrede açıkça izlenebilen bozucu etkileridir. "Teknolojik gelişimin faturası" olarak nitelendirilen çevre sorunlarının kıskacında bunalan insan, bugünün dünyasında, bir "zehir kokteyli" ile karşı karşıyadır. Hava, su ve besin kirlenmesinin beş duyu ile algılanabilir hale geldiği bir yaşam ortamında, akut zehirlenmeler nedeniyle de her yıl çok sayıda can kaybı olmaktadır. Elimizdeki sınırlı rakamsal veriler bile, yurdumuzda insan ve evcil hayvanlardaki zehirlenmelerin, trafik anarşisine benzer bir "katastrof" niteliğine büründüğünü ortaya koymaktadır.
Description: Bu çalışma, 05.04.1983 tarihinde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde seminer olarak verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17621
Appears in Collections:1983 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_8.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons