Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17620
Title: Euthanasia
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Dalı.
Ceylan, Selahattin
Keywords: Euthanasia
Öldürülme
Uyutma
Anestezi
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylan, S. (1983). "Euthanasia". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(2), 61-68.
Abstract: Bu terim, hayvanların özel olarak eğitilmiş personel tarafından insancıl veya merhametli sayılabilen yöntemlerle öldürülmesi şeklinde tanımlanır. Ancak, değişik amaçlarla hayvan öldürmelerini ifade eden çeşitli terimler v ardır; bunların arasında euthanasia'nın yerini iyi belirlemek gerekir. Beslenme ve hastalıkların eradikasyonu için hayvanların öldürülmesi "kesim", yalnızca beslenme için evde veya mezbahada öldürülmesi de "kasaplık" olarak adlandırılır. Besin dışında kürk, deri, yağ ve diş gibi ekonomik değeri olan hayvansal maddelerin elde edilmesi amacıyla yapılan öldürmeler de "hasat" olarak nitelendirilmektedir. Gariptir ki, beslenme veya salt sportif eğlence için yaban hayvanları ve balıkların öldürülmesi de çoğu kez insancıl şekilde olmamakla birlikte "avlanma ve balık avlama" diye terimlendirilir. Bir sürüdeki yaşlı, zayıf veya az verimli evcil hayvanların öldürülmesine de "ayıklama " denilmektedir. Hayvan zararlıları, parazitler veya istenmeyen diğer canlıların topluca öldürülmesi "imha" (extermination) kelimesiyle anlatılır. Bu terimlerden hiç biri euthanasia 'nın ifade ettiği anlamı karşılamaz. Euthanasia, insancıl, merhametli ve ağrısız olarak hayvanların öldürülmesi karşılığı olan mesleki bir terimdir. Sahibi tarafından öldürtülmek üzere getirilen hayvanlara uygulanacak öldürme işlem' i için imha ve benzeri terimler yerine "uyutma" terimi kullanılmalıdır; ama hayvan sahibinin uyutma sözcüğünün "anestezi" değil "euthanasia" anlamına geldiğini bilmesi gerekir.
Description: Bu çalışma, 15.03.1983 tarihinde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde konferans bildirisi olarak sunulmuştur
URI: http://hdl.handle.net/11452/17620
Appears in Collections:1983 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_7.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons