Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17577
Title: İneklerde prostaglandinlerle çalışmalar I. östrüs sinkronizasyonu
Other Titles: Prostaglandins in bovine reproduction I. synchronization of oestrus
Authors: Alaçam, Erol
Kılıçoğlu, Çetin
İzgür, Hakkı
Keywords: Östrüs sinkronizasyonu
İneklerde prostaglandinlerle
Pro staglandins in bovine reproduction
İnek
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alaçam, E. vd. (1983). "İneklerde prostaglandinlerle çalışmalar I. östrüs sinkronizasyonu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(1), 65-72.
Abstract: Bu çalışma 20 inek üzerinde, bir prostaglandin analogu olan Dinoprost Tromet hamine (LutalyseR) kullanılarak , östrüsleri sinkronize etmek ve fertilite oranlarını saptamak amacıyla yapıldı. Bu amaçla 1. grupta rektal muayene ile diöstrüste oldukları saptanan 7 ineğe 25 mg. Lutalyse enjekte edildi ve östrüsler gözlenerek kontrollu tek bir sun'i tohumlama yapıldı. İkinci bir grup 13 inekle ise 25 mg. Lutalyse onbir gün ara ile iki defa uygulandı ve östrüsler araştırılmaksızın 48 ve 72. saatlerde iki defa tohumlama uygulandı . Birinci grupta östrüsler 36-48, ikinci grupta ise 48-96. saatlerde izlendi. Bütün hayvanlarda % 100 oranında sinkronizasyon sağlandı. İlk tohumlamada fertilite oranı birinci grupta % 57.1, ikinci grupta % 61. 5 olarak saptandı. Ayrıca prostaglandinlerin genel özellikleri ve klinik kullanımları hakkında geniş bir literatür bilgisi sunuldu.
This study was made on 20 cows to synchronize of the estrous eyeles and understand the fertility rate after using the prostaglandin analoque, Dinoprost tromethamine (LutalyseR ). On the first group (7 cows) which were in diestrous, 25 mg. Lutalyse was injected and artificial inseminations were made on by controlling the estrous. On the second group (13 cows) 2 injections of Lutalyse were given by 11 days apart and 2 inseminations were made on 48. and 72. hours without controlling. First group of cows exhibited of heat symptoms on 36-48. hours while second group were 48-96. hours. The fertility rate after the first inseminations were 57. 1 % in first and 61. 5 % in the second group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17577
Appears in Collections:1983 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_9.pdf2.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons