Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17493
Title: Deprem nedeniyle oluşan yapı hasarlarında, yapıların sağlamlaştırılmasında; Mimarın yeri ve görevlerinin incelenmesi
Other Titles: Study of position and duties of architect in the building damages appeared thorough earthquake, tightening of buildings
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Akıncıtürk, Nilüfer
Keywords: Deprem
Yapı hasarları
Sağlamlaştırma
Mimarın yeri
Mimarların görevi
Earthquake
Consolidation
The duty of the architects
Structure damage
Architect's place
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akıncıtürk, N. (2000). ''Deprem nedeniyle oluşan yapı hasarlarında, yapıların sağlamlaştırılmasında; Mimarın yeri ve görevlerinin incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 6(1), 25-36.
Abstract: Deprem, uzmanların vurguladığına göre birçok bilinmeyeni olan son derece karmaşık bir doğa olayıdır. Yurdumuzdaki depremsellik , neden olabileceği can ve mal kayıpları net bir biçimde bilinen acı gerçeklerdir. Doğal çevrede ani ve büyük boyutlu değişikliklere neden olan bu doğal afet, yapay çevrenin elemanları olan yapıların oluşturulmasında, planlama ve yapım sürecinde diğer teknik kişilerle koordine çalışan mimarın en önemli problemlerinden biridir. Tasarım sırasında, depreme dayanıklılık kurallarının yeterince uygulanmaması.mimar- mühendis diyaloğunun ön projelendirme safhasından itibaren yeterince sağlanamaması, malzeme seçimi ve kullanımındaki hatalar, yetersiz işçilik, denetim ve sürekli kontrol eksikliği, yapım koşulları. deprem nedeniyle oluşan yapı hasarlarında mimarın görev alanlarındaki problemler olarak belirlenebilir. Depreme dayanıklı yapı tasarımında, gereken binalarda, aktif ve pasif kontrol sistemlerini araştırmak ve teknolojik olanakların yapıya girmesini sağlamak gereklidir. Mimar, araştırmacı ve yenilikçi, çok yönlü ve yapım sürecinde rol alan mühendislerle işbirliği yapan kişilikte olmalıdır. Yapıların deprem nedeniyle oluşan hasarları veya farklı nedenlerle gereken onarım ve sağlamlaştırma konusunda da gerekli ve yeterli bilgiye sahip olması gereken kişilerden biri yine mimar rolü ile karşımıza çıkmaktadır. Tasarım. malzeme, yapım konusunda depreme dayanıklı yapı bilinci mimarlık mesleği eğitimi ve uygulamasının ana ilkelerinden biri olmak zorundadır.
According to the emphaize of experts , earthquake is extremely complicated natural event which has many unknown points. The earthquake property in our country , which may cause life and good loses , isa dramatic truth which is obviously known. This natural disaster , causing sudden and big changes in the natural environment, is one of the most important problems of the architect who studies together with other technic experts in the construction of buildings which are components of artificial environment , planning and construction process.During design stage , earthquake resistance rules are not sufficiently put into practise , that dialogue of architect and engineer is not sufficiently put into practise since preliminary design stage , mistakes in choosing and using of material , in sufficient labour . lack of control , construction conditions may be determined as problems in the workplace of architects in the building damages which appears to be caused during earthquakes. To research active and passive control systems in the earthquake resistant design and to supply usage of technological opportunity are necessary. Architect is the person who should be researcher , reformasi and comprehensive and should collaborate with engineers who are taking over role in the construction process. Architect is also a person who has necessary and sufficient information about repair and tightening for damages which appear because of earthquakes. Earthquake resistant building consciousness about design , material and construction have to be one of the most basic principles of architectural education and its practise.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17493
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2000 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_5.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons