Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17410
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-10T12:38:43Z-
dc.date.available2021-03-10T12:38:43Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationÖztürk, M. (2000). "Lexical approach to syllabus design". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 41-53.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17410-
dc.description.abstractLexical approach is one of the latest proposals to language teaching and to syllabus design in ELT (Sinclair, 1991; Nattinger & DeCarrico, 1992; Lewis, 1993). Earlier approaches advocated a variety of principles for the organisation of ELT programmes: structural, situational, topical, functional, or cognitive principles. Although vocabulary is accommodated in all of these approaches, it is in the lexical approach that lexical criteria were given prominence as the main organising principle in course design. This paper reviews one such implementation of a lexical syllabus. Collins COBUILD English Course (COBUILD Coursefrom now on) written by Jane and Dave Willis (1988) is claimed by the authors to be based on lexical principles. After a brief introduction of the material, we go on to discuss these principles while making a critical evaluation of the practices of the authors in terms of effectiveness of learning.en_US
dc.description.abstractSözcüksel müfredatlar, dil öğreniminde sözcüklerin tekrar gündeme gelmesiyle, mevcut müfredat türlerine bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bilinen müfredat türlerinin hemen hepsinde (yapısal, durumsal, fonksiyonel gibi) sözcüksel hedeflere yer verilmekle birlikte, ilk defa sözcüksel müfredatlarda sözcükler bu kadar önem kazanmıştır. Bu makalede sözcüksel müfredata göre hazırlanmış bir İngilizce ders kitabı incelenmektedir. Collins COB UILD English Course (Willis & Willis, 1988) isimli bu ders kitabı, müfredatta yer alan hedef sözcüklerin seçiminde ve bunların seviyelere göre sıralanmasında kullanılan kriterler ve hedef sözcüklerin öğretilmesinde kullanılan 'taşıyıcılar' açısından tartışılmaktadır. İngilizce sözcüklerin seçiminde yazarlar kullanım sıklığı kriterini kullanmakta ve bunu belirlemede Birmingham metin bankası kullanılarak yapılan sözcük sayımı sonuçlarını esas aldıklarını ifade etmektedirler. Kitapta toplam 2500 adet sözcük kullanıma yönelik olarak öğretilmekte, buna ilave olarak da her ünitede çok sayıda anlamaya yönelik sözcük öğretimi hedeflenmektedir. Kitapta ayrıca hedef sözcükler listesinde yer almayan pek çok sözcüğün bulunması müfredatın yoğunluğunu arttırmakta ve gerçekçi olmayan boyutlara çıkarmaktadır. Bundan başka, kullanım sıklığı kriterine de sıkı sıkıya bağlı kalınmadığına dair kuşkular ortaya çıkmaktadır. Sözcüklerin sıralanmasında da sistematik bir yöntem kullanılmadığı görülmektedir. Hedef sözcükler, üç kitaptan oluşan setin seviyeleri arasında bölüştürülürken ayrım noktalarının neye göre belirlendiği belirtilmemiştir. Ayrıca ünite başına düşen hedef sözcük sayısının da üniteden üniteye büyük ölçüde değişiyor olması, bu konuda da mevcut bilimsel araştırma verilerine dayalı olmayan rasgele bir uygulama yapıldığı izlenimi doğurmaktadır. Sözcüksel hedeflerin öğretilmesinde taşıyıcı olarak konular ve aktiviteler kullanılmaktadır. Konular herkesi ilgilendirebilecek kadar genel olmakla birlikte zaman zaman dağılmaktadır. Konuşmaya yönelik aktiviteler ise yeterince etkileşimsel olamamıştır. Sonuç olarak Collins COBUILD kitabının müfredatı bilinen müfredatlardan çok önemli bir farklılık göstermemektedir. Bu durum tamamen sözcüksel kriterlere dayalı müfredatlar hazırlanabileceği konusunda ciddi şüpheler uyandırmaktadır.tr_TR
dc.language.isoenen
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectLexical approachen_US
dc.subjectSyllabus designen_US
dc.subjectSözcüksel müfredattr_TR
dc.subjectMüfredat türleritr_TR
dc.titleLexical approach to syllabus designen_US
dc.title.alternativeMüfredat tasarımına sözcüksel yaklaşımtr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage41tr_TR
dc.identifier.endpage53tr_TR
dc.identifier.volume13tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorÖztürk, Meral-
Appears in Collections:2000 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_5.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons