Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17368
Başlık: Effect of humic acid on nutrient uptake and physiological characteristic fragaria ananassa var: Camarosa
Yazarlar: Ameri, Atefe
Tehranifar, Ali
Anahtar kelimeler: Humic acid
Fertigation
Foliar application
Strawberry
Nutrient uptake
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ameri, A. ve Tehranifar, A. (2012). "Effect of humic acid on nutrient uptake and physiological characteristic fragaria ananassa var: Camarosa". Journal of Biological and Environmental Sciences, 6(16), 77-79.
Özet: The investigation was carried out for evaluation effects of humic acid fertilizer on nutrient uptake (N, P, and K) and physiological characteristics of Fragaria ananassa var: Camarosa. Experiment treatments included different concentration of humic acid (0, 10, 20, 30 and 40 ppm) with two methods of application (fertigation and spray). Result of experiment showed that there is highest amount of N in fertigation in concentration of 20 ppm and there are highest of Phosphorus, potassium and amount of assimilation in concentration of 10 ppm. In spray method there are highest amount of N and chlorophyll in concentrations of 10 and 20 ppm and there is potassium in concentration of 10 ppm.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497533
http://hdl.handle.net/11452/17368
ISSN: 1307-9530
1308-2019
Koleksiyonlarda Görünür:2012 Cilt 6 Sayı 16

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_16_8.pdf76.63 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons