Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17347
Title: 1990'larda kesikli lif iplikçilik sistemleri
Other Titles: Short staple spinning systemsin the 1990's
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ülkü, Şükriye
Keywords: Kesikli lif iplikçilik sistemleri
Tekstil
Hava jetli sistem
Büküm
Air jet system
Staple fiber spinning systems
Twisting
Textile
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ülkü, Ş. (1993). ''1990'larda kesikli lif iplikçilik sistemleri''. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 4(1), 173-180.
Abstract: Tekstil sektöründe, son yirmi yıldır yüksek hızlarda üretime imkan sağlayan çeşitli iplikçilik sistemleri geliştirilmiştir. Bunların içerisinde konvansiyonel ring iplikçilik sistemine alternatif olarak öne sürülen OE-rotor, OE-friksiyon ve hava jetli sistemler büyük önem kazanmışlardır. Günümüzde bu yeni iplikçilik sistemlerinin üretim hızlarında büküm verme mekanizmaları ile çekim ve lif taşıma sistemleri nedeniyle bazı sınırlar mevcuttur. Bu yazıda yukarıdaki sistemlerin her biri tek tek ele alınarak söz konusu sınırlardan ve gelecekteki imkanlardan söz edilmektedir.
In the textile industry, during last twenty years, various spinning systems with high production rates have been developed Among these spinning systems OE-rotor, OE-friction and air jet systems have gained success as an alternative to the conventional ring spinning system. Today, the productivity of the new spinning systems are limited by the twist insertion mechanisms, drafting and fibre transport systems. In this study the principles of these spinning systems are reviewed and then the limitations and the potentialities are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17347
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:1993 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_15.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons