Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1732
Title: Halil Hulki Efendi ve Muktetafu'l-Ezhâr fi Nazmi İzhâri'l-Esrâr isimli eseri
Other Titles: Halil Hulki Efendi and the analysis of his work named Muktetafu'l-Ezhâr fi Nazmi İzhâri'l-Esrâr
Authors: Yalar, Mehmet
Akay, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Avâmil
İzhâru’l-Esrâr
Arap dili
Nahiv
Birgi
Birgivî
Arabic language
Arabic grammar
Birgili
Issue Date: 19-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akay, S. (2016). Halil Hulki Efendi ve Muktetafu'l-Ezhâr fi Nazmi İzhâri'l-Esrâr isimli eseri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızın konusunu Halil Hulki Efendi ve Muktetafu'l-Ezhâr Fi Nazmi İzhâri'l-Esrâr İsimli Eseri oluşturmaktadır. İki bölümde tamamlanan çalışmanın birinci bölümündemüellifin hyayatı ve eserleri incelenmiş, ikinci bölümde ise Muktetafu'l-Ezhâr Fi Nazmi İzhâri'l-Esrârbiçim ve içerik yönünden tahlil edilerek Arap Dili veBelagatı'ndaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Halil Hulki Efendi And The analysis of His Work Named Muktetafu'l-Ezhâr Fi Nazmi İzhâri'l-Esrâr form the subject of our study. The study contains two chapters. In the first chapter, the life of author and his work have been examined. In the second chapter by analysis of the Muktetafu'l-Ezhâr Fi Nazmi İzhâri'l-Esrâr in terms of form and content. its place have been tried to identify in Arabic language and rethoric
URI: http://hdl.handle.net/11452/1732
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446795.pdf5.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons