Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17277
Title: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 1995-1996 öğretim yılı giriş yetenek sınavına katılan öğrenci adaylarının başlıca özellik ve görüşlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the main characteristics and opinions of the student candidates who took the entrance talent examination of Uludağ University Faculty of Education Department of Music Education for the 1995-1996 academic year
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Müzik Eğitimi Bölümü.
Demirbatır, R. Erol
Keywords: Yetenek sınavı
Öğrenci adayı
Güzel sanatlar
Müzik eğitimi
Exam for ability
Student candidate
Fine arts
Musical education
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbatır, R. E. (1999). ''Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 1995-1996 öğretim yılı giriş yetenek sınavına katılan öğrenci adaylarının başlıca özellik ve görüşlerinin değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 185-201.
Abstract: Ülkemizde özellikle son dönemde eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerine başvuran öğrenci adaylarının müzik eğitimi bakımından nitelikleri, anadolu güzel sanatlar liseleri mezunlarının da katılımıyla önemli değişiklikler göstermekte; bu durum bölümlerine giriş yetenek sınavı sistemlerini ve öğretim programlarını doğrudan etkilemektedir. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünde 1995-1996 Öğretim yılı giriş yetenek sınavı öncesi öğrenci adaylarının başlıca özelliklerini tanıma; adayların U Ü.E.F Müzik Eğitimi Bölümü, hazırlık kursları ve sınav sistemine ilişkin görüşlerinin saptanması amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular Bölüm Akademik Kurulunun tartışma ve değerlendirmesine sunulmuştur.
In our country, particularly in recent years, the qualities required for music educalian of the students applying to the Music Departments of the Education Faculties have undergone remarkable changes, with the graduates of the Fine Arts High-Schools added to the applicants. This fact directly influences the systems of skills testing and curricula. A survey was carried out of the Music Department of the Faculty of Education, Uludağ University, prior to the skills examination, with a view to get an idea of the main qualities of the applicauts, and to determine their opinions concerning the Music Department of the Faculty of Education, Uludağ University, the preparatory courses and testing system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17277
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1999 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_21.pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons