Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17264
Başlık: Fuarcılık kavramı ve önemi
Diğer Başlıklar: The concept of fair and its importance
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Güleç, Selma
Anahtar kelimeler: Fuarcılık
Modern toplum
Fuarlar
Serbest rekabet
Open competition
Fairs
Fair organization
Modern society
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güleç, S. (1999). ''Fuarcılık kavramı ve önemi''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 111-117.
Özet: Fuarlar modern toplum yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdırlar. Fuarlar genel anlamıyla bir bilgi alışveriş ortamıdırlar. Fuarlar değişik kültürlerin teknolojik özelliklerini, sosyo-ekonomik çalışmalarını izleme imkanı verirler. Serbest rekabetin yaygınlaşmasında ve etkinlik kazanmasında da önemli rol oynarlar.
Exhibitions are one of the most important part of the Modern Social life. Exhibitions give chance to exchange knowledge, to follow technological developments and to observe socio economic improvements of different cultures. They play important roles to increase diffusion and effectiveness of free competition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17264
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1999 Cilt 12 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_1_14.pdf1.44 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons