Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17264
Title: Fuarcılık kavramı ve önemi
Other Titles: The concept of fair and its importance
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Güleç, Selma
Keywords: Fuarcılık
Modern toplum
Fuarlar
Serbest rekabet
Open competition
Fairs
Fair organization
Modern society
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güleç, S. (1999). ''Fuarcılık kavramı ve önemi''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 111-117.
Abstract: Fuarlar modern toplum yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdırlar. Fuarlar genel anlamıyla bir bilgi alışveriş ortamıdırlar. Fuarlar değişik kültürlerin teknolojik özelliklerini, sosyo-ekonomik çalışmalarını izleme imkanı verirler. Serbest rekabetin yaygınlaşmasında ve etkinlik kazanmasında da önemli rol oynarlar.
Exhibitions are one of the most important part of the Modern Social life. Exhibitions give chance to exchange knowledge, to follow technological developments and to observe socio economic improvements of different cultures. They play important roles to increase diffusion and effectiveness of free competition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17264
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1999 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_14.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons