2002 Cilt 21 Sayı 1 Koleksiyon ana sayfası İstatistikler

Gözat
Yeni eklenen ögeler hakkında e-posta ile bildirim almak için bu koleksiyona üye olunuz. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 14 arası 1
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2002Türkiye’de kentsel ve kırsal kesimde gelir gruplarına göre gıda talebiŞengül, Seda
2002Genel üretim giderlerinin faaliyete dayalı maliyet yöntemine göre dağıtımı ve muhasebeleştirilmesinde 8 nolu ana hesap grubunun kullanımıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Eker, Melek Çakır
2002Türk hazır giyim sektöründe hedef maliyet yönetim sisteminin uygulanabilirlik düzeyi ve çeşitli firma özelliklerinin bu düzey üzerindeki etkileriÖzer, Gökhan; Savaş, Orhan
2002Kurum kaynak planlaması (ERP)Düzakın, Erkut; Sevinç, Selma
2002Ürün tasarımında kalite fonksiyon yayılımıKağnıcıoğlu, C. Hakan
2002Toplam kalite çevre yönetimiBaki, Birdoğan; Cengiz, Ekrem
2002Genetik algoritmalar ve uygulama alanlarıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.; Emel, Gül Gökay; Taşkın, Çağatay
2002Bir iletişim aracı olarak internet siteleri: en büyük 100 sanayi firmasının internet sitelerinin içerik analiziYalçın, Azmi; Demircioğlu, Mert
2002Rİsk sermayesi finansman modeli ve Gaziantep ilinde kobi’lerin halka açılmasına yönelik model önerisiCivan, Mehmet; Uğurlu, Mustafa
2002İş güvencesi yasa tasarısı: emeğin çalışma hakkının korunması mı? sermayenin rekabet avantajını kaybetmesi mi?Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.; Yüksel, Rabihan; Yıldız, Selver
2002Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücretlendirmede yeni yaklaşımlar (memur statüsünde çalışanlar açısından bir değerlendirme)Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.; Serdar, Aysu
2002Vergi harcamaları: harcama vergileri açısından analiziUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Giray, Filiz
2002Küresel ekonominin belirleyici faktörleri üzerineBalkanlı, Osman A.
2002Küreselleşme ve üniversiteUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü.; Arslanoğlu, Rana A.
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 14 arası 1