Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17162
Title: Bulgaristan / Plovdiv müzik ve dans akademisi ile yapılan bilimsel sanatsal işbirliği inceleme araştırma çalışması
Other Titles: Scientific artistic collaboration study research study with Bulgaria / Plovdiv music and dance academy
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
Bozkaya, İsmail
Keywords: Bilim
Sanat
İşbirliği
Science
Art
Collaboration
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkaya, İ. (2000). "Bulgaristan / Plovdiv müzik ve dans akademisi ile yapılan bilimsel sanatsal işbirliği inceleme araştırma çalışması". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 117-124.
Abstract: Üniversiteler bilimsel özelliğe sahip, üst düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan yüksek öğretim kurumlarıdır. Bu doğrultuda, gerek yurt içi gerekse yurt dışı, kendi alanlarında eğitim veren kuruluşlar ile iş birliği yapar, kimi projeleri birlikte yürütür, bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlerler. Nitekim Uludağ Üniversitesi 1992-1998 yılları arasında 19 yabancı üniversite ve/veya kuruluşlar ile bilimsel ve akademik işbirliği etkinliğinde bulunmuştur. Bu çalışmada, U. Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 'nın, 22-26 Şubat 2000 tarihinde Bulgaristan/ Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi 'nde yaptığı bilimsel-sanatsal işbirliği çalışması değerlendirilecek ve sonuçları üzerinde durulacaktır.
Universities, which have got scientific autonomies, train their students in high levels and make scientific searches and publication, are high institutions. In this way they make releationships with the other universities in the same branch, do some projects together and arrange scientific and artistic activities in their country and foreign countries. For this reason Uludağ University made scientific and academic releationships with 19 foreign universities and institutions in between 1992 and 1998 years. The Music Department of Educational Faculty of Uludağ University visited the Music and Dance Academy of Plovdiv / Bulgaria in between 22- 26 February 2000 and observed its scientific and artistic activities. In this study this observation was appraised for scientific and artistic releationship.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17162
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2000 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_13.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons