Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17097
Başlık: Approche feministe de la littera ture française jusqu'au XIXE siecle et importance de george sand et de son roman indiana dans la litterature feministe
Yazarlar: İldem, Arzu Etensel
Anahtar kelimeler: George Sand
Approche Nministe
Feminist
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İldem, A. E. (1988). " Approche feministe de la littera ture française jusqu'au XIXE siecle et importance de george sand et de son roman indiana dans la litterature feministe". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 129-138.
Özet: Dans cet article il est quest"ion d 'u ne approche Nministe de la litmrature Française jusqu au XIX e sircle, approche qui aboutit o l'introduction de George Sand dans la sdme flministe. George Sand est souvent citle comme un lcrivain teministe et cela grace, tout particulirrement, a son ro man Indiana. Le but de cet article est d'excaminer dans quelle m esure George Sand peut etre consideree com me un ecrivain feministe.
George Sand genellikle feminist bir yazar olarak tanınmaktadır. Yazarın Indiana romanında bir takım feminist savlar olduğu doğrudur. Ancak George Sand nereye kadar feministtir ve bu akımdaki yeri nedir? Bu makalede Fransız edebiya­tındaki feminist görüşler XIX. yüzyıla kadar özetlendikten sonra bu yüzyıldaki feminist görüşler arasında George Sand'ın ve romanı Indiana'nın önemi incelene­cektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17097
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1988 Cilt 3 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
3_1_18.pdf2.48 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons