Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17064
Başlık: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 1994-1995 öğretim yılı giriş yetenek sınavına katılan aday öğrencilerin belli özellik ve görüşlerinin değerlendirilmesi
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Müzik Eğitimi Bölümü.
Demirbatır, R. Erol
Anahtar kelimeler: Uludağ Üniversitesi
Müzik eğitimi bölümü
Departement de musique
l'Universite d'Uludağ
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Demirbatır, R. E. (1995). "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 1994-1995 öğretim yılı giriş yetenek sınavına katılan aday öğrencilerin belli özellik ve görüşlerinin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-84.
Özet: Türkiye'de eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerine başvuran aday öğrencilerin nitelikleri, anadolu güzel sanatlar liseleri mezunlarının da katılımıyla önemli değişiklikler göstermekte, bu durum bölümlerin giriş yetenek sınavı sistemlerini ve öğretim programlarını doğrudan etkilemektedir. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 'nde, 1994 1995 öğretim yılı giriş yetenek sınavı öncesi aday öğrencilerin belli özelliklerini tanıma, Bolum hazırlık kursları ve sınav sistemi ile ilgili görüşlerini değerlendirme amacıyla 288 adaya anket uygulanmış, her adaya toplam 20 soru yöneltilmiş ve 5760 cevap değerlendirilerek raporlaştırılmıştır.
La qualité des candidats qui s'adressent au Département de musique de la Faculté d'Education, montrent des modifications importantes avec la participation des diplômes des Lycées Anadolu de Beaux-Arts cette situation influence le systeme, des examens de capacité d'entrée aux département et aussi les programmes d'éducation. Pour l'année scolaire 1994-1995 La section de musique de la Faculte d'Education de l'Universite d'Uludag afın d'opprendre les particularitées e'videntes des candidats avant les examens de capacité et pour relever leurs avis en ce qui concerne les cours de préparation aux examens de la section de musique et leurs points de vue a propos du système d'examen sum 288 candidats appliqué qui comportant 20 questions. Et enfin, 5760 réponses ont été evaluées pour la préparation de ce rapport.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17064
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1995 Cilt 10 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_1_10.pdf1.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons