Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/17044
Başlık: Sosyal öğrenme kuramı açısından olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Aşkın, Muhittin
Anahtar kelimeler: Sosyal öğrenme kuramı
Sosyal davranışlar
Olumlu
Olumsuz
Paylaşma
Social learning theory
Social behavior
Positive
Negative
Sharing
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aşkın, M. (1986). ''Sosyal öğrenme kuramı açısından olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 147-153.
Özet: Bu yazıda, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar, sosyal öğrenme kuramı açısından ele alınmıştır. Son on yıldan beri, olumlu sosyal davranışlar (olturistik) davranışlar, sosyal psikolojinin temel inceleme alanlarından biri olmuştur. Sosyal psikologlar olumlu sosyal davranışı, saldırganlığın zıddı bir davranış olarak düşünmüşlerdir. Bu davranış, yardım etme davranışı, paylaşma, hediye verme ve bağışta bulunma gibi değişik eylemleri kapsamaktadır. Sosyal öğrenme kuramcıları, insanın, doğuştan saldırgan ve diğergam olmadığını ve bu tür davranışların sosyalleşmenin bir sonucu olduğunu öne sürer. Sosyal öğrenme kuramları pekiştirmeyi sosyal davranışın temel bir belirleyicisi olarak ele alır. Pekiştirme, sosyal davranışın şekillenmesinde önemli bir vasıtadır ve bir çok sosyal tepkiler sadece diğer insanların davranışlarını izlemekle öğrenilmektedir.
Prosocial and non-prosocial behaviors have been investigated from the perspective of social learning theory, in this paper. In the last decade, prosocial behaviors (altruistic behavior) has become one of the central areas o f social psychology. Social psychologists have considered prosocial behavior as the opposite of aggression. This behavior consists o{ a variety of acts such as helping, sharing, donating. The social learning theorists claim that man is not innately aggressive and altruistic. But, they insist these behaviors emerge as a result o{ socialization process. Social learning theories consider reinforcement to be an important determinant of social behavior. Reinforcement is an important means of slıapirıg social behavior. Many social responses are learned only through obıeruing the behavior of other persons.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17044
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:1986 Cilt 1 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
1_1_23.pdf1.46 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons