Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16988
Title: Bazı eğrelti türlerinde yaprak yapısının çevre ile olan ilişkisi
Other Titles: The structure of leaves of some ferns species in relation to environment
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi.
Kaynak, Gönül
Tuyji, Osman
Tarımcılar, Gül
Keywords: Eğrelti türü
Yaprak yapısı
Çevre ili olan ilişkisi
Habitat
Type of fern
Relationship with the surrounding province
Leaf structure
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaynak, G. vd. (1990). ''Bazı eğrelti türlerinde yaprak yapısının çevre ile olan ilişkisi''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 173-179.
Abstract: Bu araştırmada farklı habitatlarda (gölge ve günefe açık) yetişen Cheilanthes persica (Bory) Kuhn, Adiantum capillus-veneris L, Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria, Asplenium ceterach L, subsp. ceterach ve Cystopteris fragilis (L.) Bernh. türlerinin yaprak yapısında oluşan farklılıklar incelenmiştir. Çalışma sonucunda güneşe açık ortamlarda, eğrelti yapraklarının kserofitik karakter kazandığı, korunmuş ve gölge habitatlarda ise, zayıf gölge-yaprakların oluştuğu saptanmış ve palizat dokusunun iyi veya zayıf geliştiği; gözlenmiştir. Habitata bağlı olarak yaprak ve epidernis kalınlığının değişiklik gösterdiği belirlenmiştir.
In this study in different habitats (exposed and shade) containing Cheilanthes persica (Bory) Kuhn, Adiantum capillus-veneris L, Asplenium ruta-muraria L subsp. ruta-muraria, Asplenium ceterach L. subsp. ceterach and Cystopteris fragilis (L.) Bemh. species differences in the structure of leaf were investigated. As a result of this study, in dry, exposed situations it has been established that the leaves of the fems are xerophytic whereas in well-sheltered and shaded habitats the leaves are of the type of delicate, shade-leaves and it has been observed that the palisaile is well or weakly developed. lt was that the total thickness of epidemıis and leaf vary with habitat.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16988
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_24.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons